post

Над 190 милиона евро отпуска Европейската комисия за програми, които стимулират продажбите на храни в рамките на Общността и на трети пазари. От специалната помощ могат да се възползват производители на говеждо и телешко месо, както и земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци.

Комисията обяви, че започва да набира предложения за такива програми. През миналата година за реклама на европейски храни бяха отпуснати 179 милиона евро, като с част от тях бяха финансирани кампании за здравословно хранене, както и конкретни пазарни сектори.

За 2019-та е предвидено акцентът на вътрешния пазар да бъде върху акции, насърчаващи продукти от различните схеми за качество, включително защитени наименования за произход, защитени географски указания и гарантирани традиционни специалитети, както и биологични продукти. За целта е определена сума от около 100 млн. евро.

Част от финансирането ще бъде насочена към конкретни сектори: ориз, произведен по устойчив начин, говеждо и телешко месо, пресни плодове и зеленчуци. Секторът “Плодове и зеленчуци” специално е избран за насърчаване на здравословното хранене сред потребителите в Европа, подчертаха от Комисията.

С общо 89 милиона евро ще се подкрепят кампании в определени държави, с които Европейският съюз поддържа добри търговски връзки. Това са Канада, Китай, Колумбия, Япония, Корея, Мексико и Съединените щати.

За помощта могат да кандидатстват организации на производители или сдружения на търговци, както и рекламни агенции. Краен срок за подаване на заявленията е 16 април. След това Европейската комисия ще направи оценка на предложенията и през есента ще обяви кой ще получи парите.

био храни

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *