post

Размерът на преките чуждестранни инвестиции германските вложения в българската икономика възлизат на около 5,5 млрд. лв. или 6,77% от всички преки чуждестранни инвестиции. Когато се добавят и индиректните инвестиции с произход Германия, който навлизат в България през трети, „междинни” страни-бази, сумата се увеличава до над 6,5 млрд. лв. или 8,49% от всички преки чуждестранни инвестиции в страната, което е увеличение с около 25% в сравнение с официалните данни. По този начин Германия измества Австрия и се превръща във втория най-голям инвеститор в България след Холандия.

Това показва доклад, изготвен от ИПИ с възложител Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), който представя по-пълна картина за обема, структурата и ефектите от германските преки чуждестранни инвестиции в България спрямо тази, рисувана от официалните статистически данни за ПЧИ.

Предпочитаната страна-база за инвестиции в България е Австрия с дял от отблизо 66% от всички непреки германски инвестиции, обхванати в изследването. Топ три дестинациите включват още …

Цялата статия четете в Parite.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *