post

Развитието на технологиите през годините е успяло да революционизира най-различни сфери от работата. И все пак едно нещо си остава сравнително скучно и еднообразно – повечето офис пространства. По една или друга причина бавно въвеждаме иновативните идеи за разчупването на българските офиси. А няма причина това да е така!

Дали ще разчитаме на нова професионална техника (като тази от Digital Box), или ще изберем просто да разчупим представата за офис, няма значение. Важното е да направим средата по-благоприятна за работа и по-удобна за служителите, без да се затормозяваме кой знае колко в цялостното приложение на идеите. Нека видим няколко съвета в тази насока!

Съвет №1: Място за отдих

Тенденцията в офисите да има стаи, определени за почивка, става все по-широкоразпространена в различните IT компании. Хората там осъзнават, че напрягащата умствена работа изисква и определено време на разтуха. Това, разбира се, не означава, че трябва да си губим времето в безкрайни почивки, но точно тук се крие гениалността на мястото за отдих.

Когато има обособена стая за това, не е необходимо почивките да стават „на място“. Така служителите по-лесно ще асоциират работното си място с действителната си работа, а мястото за почивка – със самата почивка. Открито е, че хората не трябва да смесват различни дейности на работното си място, ако искат да запазят продуктивността си висока. А и имайки предвид, че така не се нарушава и работната среда около тях, а почивките си имат обособено място, няма да има влияние и върху останалите служители.

Съвет №2: Осигуряване на минимално „триене“

В съвременните науки за продуктивността съществува идеята за „триене“. Тя се отнася до различните неща в средата ни, които ни карат да бъдем по-малко продуктивни по един или друг начин. Това може да е бавен компютър, който не ни позволява бързо и точно да работим върху проектите си, а трябва да го изчакваме да „мисли“. Може и да е некомфортен стол, който ни кара постоянно да отделяме вниманието си от работата и да мислим за болките в кръста си.

Една от основните задачи на съвременните технологии е да се премахнат именно такива източници на триене. Идеята е да се скъси времето, необходимо за започване или извършване на работа. Това може да се отнася и до начина на комуникация. Например много офиси разчитат вече на професионални конферентни системи, за да елиминират проблемите в предаването на информация по време на честите бизнес разговори.

Съвет №3: Размяна на роли

В по-големите технологични компании практиката за размяна на ролите е въведена почти навсякъде. Какво представлява тя? Определя се определено време, в което част от служителите се запознават с работата на другата част. Целта не е да се обучат в нея, а да видят как работят различните звена в компанията, като така се подобряваме екипната работа.

За съжаление, често срещано е в много офиси и фирми хората да нямат представа от работата на колегите си. Това не просто е проблемно в екипните задачи, но може да доведе и до недооценяване на чуждия труд. Много често си мислим, че това, което правят другите, е далеч по-лесно от нашата задача, а често е точно обратното. Когато служителите „разменят роли“ всъщност изграждат солидно работно ядро от хора, които могат да разчитат едни на други!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *