post

 

А1 стартира услуга в помощ на бизнес клиентите, с която по-лесно и ефективно да достигат до потребителите си в дигитална среда. С А1 Интернет реклама компаниите популяризират продуктите и услугите си в широка мрежа от сайтове от партньорската мрежа на Google, както и във Facebook и Instagram. Услугата се предлага под формата на абонамент с месечна такса и позволява на фирмите да рекламират в интернет без първоначална инвестиция и без да разполагат със специалисти по дигитален маркетинг.

С А1 Интернет реклама клиентите получават професионално изготвени банери, с които да представят бизнеса си пред множество потребители в различни уеб сайтове и в социалните мрежи. Посланията се насочват от специалистите по дигитален маркетинг на А1 според предварително уточнени с клиента критерии – пол, възраст местоположение, интереси и други. Чрез подходящо таргетиране рекламите достигат до точните потребители в интернет и подпомагат разпознаваемостта на продуктите и услугите, и техните продажби.

Новата услуга позволява на бизнес клиентите не само да популяризират бранда си, но и да повишават посещаемостта на своя уебсайт, да привличат последователи в социалните мрежи, и получават конкурентно предимство пред останалите компании в съответната бизнес категория. Според последните статистически данни Google обработва 3,8 милиарда търсения всеки ден, а рекламите, управлявани чрез платформата, непрекъснато нарастват. Що се отнася до социалните мрежи, според данни от statista.com, в България активните потребители на Facebook са почти 4 милиона, а тези, които използват редовно Instagram, са над 1 милион и 200 хиляди души. Това прави професионално изготвената банер реклама в мрежите на Google, Facebook и Instagram задължително условие за просперитета на бизнеса.

Клиентите на А1 Интернет реклама получават регулярни анализи и отчети, с които да следят ефективността на услугата. Те могат да разчитат, че в дигиталното пространство рекламата им е адаптирана за оптимално визуализиране на всички устройства – лаптоп, компютър, смартфон и таблет. В зависимост от желанието и потребностите на бизнес клиентите те могат да избират между два пакета Google Банер Реклама и два пакета Facebook / Instagram Реклама – Light и Standard.

При Google Банер реклама клиентите получават професионално изготвени статични рекламни визии, а специалистите на А1 отговарят за въвеждането, управлението и оптимизацията на рекламите в мрежата на Google, така че посланията да достигат до предварително уточнената целева аудитория. За да могат да се възползват от тази услуга, компаниите трябва да имат фирмен уеб сайт, а ако не разполагат с такъв, биха могли да възложат създаването му на А1, с друга от маркетинговите услуги на телекома – А1 Web Presence.

Ако компаниите предпочитат да рекламират в социалните мрежи Facebook и Instagram, специалистите на А1 създават статични рекламни визии, въвеждат, управляват и оптимизират рекламата в мрежата на Facebook и/или Instagram. Бизнес клиентите трябва да имат създадена фирмена Facebook страница, а ако още не разполагат с такава, А1 може да им предостави специална оферта за създаването ѝ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *