ЗдравеопазванеНовини

Проект на БАН разработва иновативен модел за подобряване на двигателните и социалните умения на деца със специфични потребности

Проектът „Методологии и технологии за повишаване на двигателните и социални умения на деца с проблеми в развитието” на БАН има за цел да разработи и въведе иновативен модел, който осигурява възможност на децата със специфични потребности чрез игра да подобрят двигателните си умения и социални контакти. Той представя научни възможности за адаптиране на избрани компютърни игри към потребностите на децата с двигателни и социални нарушения чрез внедряване на компютъризирани технологии за разпознаване на движения на различни части от тялото. Пример за това е използването на жестов интерфейс при деца с минимални физически умения на ръцете, като по този начин се развиват уменията за социални контакти между децата в резултат на споделянето на общо място за игра. Атрактивността на такива игри, в които движенията на части от тялото са интерфейс към играта и достъпността им не само в учебна, но и в семейна среда, мотивира и ангажира физическата активностна децата. Компютърните игри и интерактивните сценарии с хуманоидни и нехуманоидни роботи са ценни с това, че при тях има много движение и работа с реални предмети.

Координаторът на проекта доц. д-р Анна Лекова, ръководител секция „Интерактивна роботика“ в Института по системно инженерство и роботика – БАН,споделя: „Вярвам, че въз основа на резултатите от проекта ще успеем да изградим иновативна визия за играта и фундаменталната й роля за физическото, когнитивното, емоционално и социално развитие на всяко едно дете. Проектът продължи 16 месеца, по него работи екип от 21 експерти и практикуващи в областта на инженерните, медико-социалните и педагого-психологическите науки. За периода проектирахме, разработихме и тествахме компютърни игри на голям екран, при които подпомагаме децата да играят чрез жестове, както и интерактивни игри с хуманоидни и нехуманоидни роботи за обучение в двигателни  и социални умения на деца със специални  потребности. За първи път в България бе въведен хуманоидният робот НАО за научаване на поведения чрез имитация в тройна конфигурация дете-робот-логопед.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *