АкцентиНовиниТранспорт

Търсенето на складови площи в България и на глобално ниво нараства

Кои са най-новите тенденции в складовите операции и какви са ползите за крайния клиент при складиране в логистичен център

 

В складовата логистика навлизат допълнителни услуги, които допълват традиционните процеси в склада и носят осезаеми ползи за клиентите. Така складът заема все по-значима роля във веригата на доставки и спомага за по-ефективното ѝ функциониране. Във връзка с това нараства и търсенето на складови площи в България и на глобално ниво.

През последните години вследствие от COVID пандемията се наблюдава тенденция за пазаруване през онлайн платформи на различни артикули като дрехи, техника, храни и стоки за бита. Голяма част от продуктите освен че се превозват от и до всяка точка по целия свят с въздушен, морски и сухопътен транспорт, се съхраняват в междинни буферни складове и се доставят до крайния получател от регионални дистрибуционни центрове.

За операциите в склада научаваме повече от експертите на карго-партнер. Компанията е с повече от 20 години опит в логистичните решения за клиентите в България. В логистичния си център с площ от 16 700 кв. м и капацитет 22 000 палетни места карго-партнер предоставя богата гама от допълнителни операции с добавена стойност и специализирани зони за складиране на ценни пратки, стоки под митнически контрол както и на стоки, които изискват различни температурни режими.

„При получаване на пратка извън Европейския съюз можем или да я освободим за внос, или да я приберем в склад под митнически надзор, където да престоява, без да се дължат мито и ДДС, и от където е удобно да се реекспортира, ако бъде продадена в чужбина. И в двата случая в склада ни може да се извършват допълнителните операции по стоката“, споделя Димчо Димчев, управител на карго-партнер.

Зоната и локацията в склада се определят на база спецификата на стоката и желания митнически режим за съхранение. В склада стоката може да претърпи и допълнителни модификации спрямо потребностите на получателите. За да се оптимизира използването на площта, съхранението се извършва върху палети, поставени на високо-стелажни системи, а за малките артикули, които се доставят до получателите на единични бройки, се използват специализирани зони за т.нар. комисиониране. Те са оборудвани с многоетажни стелажи, директно достъпни за складовия персонал без подемна техника. Всяко движение на стоките – от приема, през преопаковане до подготовката за доставка и натоварването на превозно средство се отразява в електронна система за управление на склада наречена WMS (Warehouse management system). Целта е прозрачност във всеки един момент за количеството и статуса на всяка стока, например: свободна за продажба, блокирана за качествен контрол, резервирана за заявка. Така фирмите могат да управляват правилно запасите си и да комуникират ефективно със склада и с клиентите си.

За да осигурят тази информация в реално време, логистичните доставчици предлагат уеб-базирани системи за визуализация на наличностите и движенията в склада или направо интегрират WMS системите си с ERP системите на собствениците на стоките.

„От практиката си сме се научили какво допълнително можем да предложим на клиента, за да подобрим продукта му“, пояснява Димчо Димчев.

Поставянето на етикети с описание на вид, тегло и др. вече е стандартна складова услуга, но в логистичните центрове се поставят и инструкции за употреба на различни езици, сортират се и се изготвят комбинирани промо пакети с различни артикули. Използват се подходящи опаковъчни материали и се печатат етикети и брошури. Могат да се добавят и специфични аксесоари, които са нужни за стоките на местния пазар – например кабел за захранване по европейски стандарт. За електронните и смарт устройствата логистичният доставчик може да предложи осъществяване на начални настройки, въвеждане в експлоатация и дори обучение на клиента. Напоследък все по-често предлагана е и услугата refurbishment, което е връщане на използваната техника до фабричните настройки и повторно окомплектоване.

„При устройства, за които търговците предоставят гаранция, осигуряваме проследяемост на доставките по серийните номера, като ги регистрираме в нашата система при експедицията на стоката“, споделят по темата специалистите от карго-партнер.

Надеждното управление на складовите запаси и високият оперативен капацитет на склада е изключително важен фактор за всеки онлайн магазин. Логистичните доставчици са подготвени да предоставят цялостна услуга, от приема на стоката, преразпределянето, опаковането ѝ в нова пратка до доставката към краен клиент. Всичко това трябва да се извършва при постоянна свързаност на участниците във веригата на доставки – операторите в склада, складовите администратори, продавача на стоката, куриера и крайния клиент. В центъра на успеха отново е складовата система, която трябва е интегрирана с платформата за онлайн продажби и със системите на транспортните фирми. Така се осигурява ефективност и прозрачност на всеки етап от веригата.

Във връзка с логистичното обслужване на онлайн продажбите, наречено e-fulfillment, все по-голямо значение има и така наречената „обратна логистика“. Това е подсигуряването на потока на върнати от клиентите стоки, които трябва да се сортират, оценят за годност и за допустимост според условията за връщане. Годните стоки трябва да бъдат подготвени за повторно пускане на пазара, за да се минимизира загубата на търговеца от този неизбежен при онлайн продажбите процес.

Все повече клиенти се възползват от допълнителните операции в склада, които използват, за да оптимизират веригата на доставки и да гарантират добро качество на доставките си. В бъдеще процесите в складовете ще се автоматизират още повече, което ще доведе до по-надеждни процеси и повишаване на капацитета на логистичните центрове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *