ЕнергетикаНовини

Digital Realty и Schneider Electric си партнират в осъществяването на инициатива за кръгова икономика при центровете за данни

Schneider Electric си партнира с Digital Realty, най-големия глобален доставчик на облачно съхранение и центрове за данни в неутрална среда, решения за колокация и взаимосвързаност, който реализира иновативна инициатива за кръгова икономика в своя център за данни PAR6 в Париж.

Проектът има за цел да удължи и поддържа живота на важните системи в PAR6, включително електрическото оборудване за ниско и средно напрежение на Schneider Electric, разпределителните устройства и трифазните непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS), в съответствие с екологичните, социални и корпоративни (ESG) политики на Digital Realty.

Това включва възможността за многократна употреба на важни части от електрическата инфраструктура и компоненти, като в същото време се прилагат нови програми за обратно приемане, рециклиране и обновяване, за да се намали количеството на електронните отпадъци на компанията, нейните емисии по Oбхват 3 и да се елиминират парниковите газове с голямо въздействие като например SF6. Освен това тази иновативна инициатива, която включва план за извършване на първата в сектора оценка на реновирането на батериите с цел удължаване на жизнения цикъл на батериите VRLA UPS, ще се придържа към принципите на кръговата икономика. Амбицията е да се създаде пътна карта, която да позволи на Digital Realty да възпроизведе, внедри и разшири инициативите си за кръгова икономика във всички свои обекти в Европа.

Очаква се през следващите 3 до 5 години проектът за кръгова икономика да помогне на Digital Realty да спести и избегне 50 – 70% от емисиите, свързани с производството на оборудване, като същевременно удължи жизнения му цикъл, за да подобри цялостното си въздействие върху околната среда.

„Непрекъснато усъвършенстваме стратегията и дейността си, за да отговорим на предизвикателствата на устойчивото развитие: кръговото използване на оборудването, в този случай на електрическото оборудване, е един от основните инструменти за декарбонизация на нашите дейности и на нашата верига за създаване на стойност. Именно тук сътрудничеството ни с Schneider Electric, партньор от над 20 години, наистина е от значение“, заяви Фабрис Кокио, старши вицепрезидент и управляващ директор на Digital Realty във Франция. „Да бъдеш добър гражданин на света е не само правилно, но и разумно за бизнеса, а с напредването ни амбицията ни е да помогнем на клиентите да постигнат и надминат екологичните си цели, като използват нашите услуги.“

Партньорите на бъдещето

В края на 2022 г. Digital Realty се обърна към подразделенията „Енергийна сигурност“, „Устойчивост“ и „Кръгова икономика“ на Schneider Electric, като им възложи да извършат ново консултантско проучване относно кърговостта, в което да бъдат подробно описани редица препоръки и подобрения с цел устойчивост в нейния център за данни PAR5 – мястото, първоначално определено като първи етап на изпробване и анализ.

Започвайки със своето електроразпределение и UPS системи, Schneider Electric предприе подробен анализ на инфраструктурата на Digital Realty PAR5, като събра базови данни и проучи нови идеи, които биха ускорили ангажиментите за декарбонизация. След анализа Schneider Electric приложи всеки от различните варианти към главните принципи на кръговата икономика, включително програми за поддръжка, многократна употреба, обновяване и рециклиране, и предостави на Digital Realty нова и подобрена стратегия за кръговост, в която бяха изчислени очакваните ползи за бизнеса и околната среда – в т.ч. намаляване на разходите, въглеродните емисии, F-газовете и електронните отпадъци.

Стратегията също така съдържа подробна информация по подход за внедряване от четири стъпки, който ще доведе до дигитализиране, удължаване на срока на експлоатация, обновяване и повторна употреба на критично важното оборудване с помощта на местни партньори и ще включва връщане, подмяна и отговорно унищожаване на активите на физическата инфраструктура. Този подход позволява на Digital Realty да модернизира и използва повторно части от своя трифазен UPS, като същевременно предприема постепенно обновление, поддръжка, базирана на състоянието, и дигитализация като част от своя EcoStruxure Service Plan.

През първите няколко месеца проектът за кръговост е довел до спестяването на 3,7 тона въглероден диоксид вследствие на модернизацията, ремонта и подмяната на UPS оборудването. Допълнителни намаления на емисиите се очакват и чрез внедряването на разпределителните устройства за средно напрежение SM AirSeT на Schneider Electric, които не съдържат SF6 и използват утвърдени технологии за въздух и вакуум, за да осигурят на операторите на центрове за данни по-голяма устойчивост, ефективност и повишена електрическа безопасност.

„Поради рекордно високия ръст при европейските центрове за данни, стимулиран от внедряването на изкуствения интелект, е наложително операторите в региона да проучат и обновят подходите си към устойчивостта“, заяви Марк Гарнър, старши вицепрезидент на подразделението „Енергийна сигурност“ на Schneider Electric в Европа. „Тъй като гледаме към бъдещето, а дигиталните потребности растат, е жизненоважно технологичният напредък да върви ръка за ръка с принципите на кръговата икономика – като така гарантираме, че изграждаме центровете за данни на бъдещето с отговорност за следващото поколение.”

Повече резултати от проекта на Digital Realty за кръгова икономика ще бъдат представени през 2025 г. За допълнителна информация относно услугите за устойчивост на центровете за данни на Schneider Electric посетете уебсайта на компанията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *