ЕнергетикаКомпанииНовини

Schneider Electric си партнира с NVIDIA за проектиране на центрове за данни с изкуствен интелект

Новите референтни проекти ще предложат стабилна рамка за внедряване на платформата за ускорени изчисления на NVIDIA в центровете за данни

 

Schneider Electric съобщи за своето партньорство с NVIDIA с цел оптимизиране на инфраструктурата на центровете за данни и проправяне на пътя към революционен напредък в областта на изкуствения интелект (ИИ) и технологиите на цифровия близнак – digital twin.

Schneider Electric ще използва своя опит в инфраструктурата на центровете за данни и усъвършенстваните технологии за изкуствен интелект на NVIDIA, за да представи първите публично достъпни референтни проекти на центрове за данни с изкуствен интелект. Тези проекти са предназначени да променят критериите за внедряване и експлоатация на изкуствен интелект в екосистемите на центровете за данни, отбелязвайки важен етап в развитието на сектора.

Тъй като приложенията за изкуствен интелект набират популярност в различни сектори, но същевременно изискват повече ресурси от традиционните изчисления, нуждата от изчислителна мощност нараства експоненциално. Възходът на изкуствения интелект предизвика съществени трансформации и трудности при проектирането и експлоатацията на центровете за данни, като операторите на такива центрове се стремят бързо да изградят и внедрят енергийно стабилни съоръжения, които са едновременно енергийно ефективни и мащабируеми.

„Отваряме нова страница за приложението на изкуствения интелект от компаниите“, посочи Панкай Шарма, изпълнителен вицепрезидент на подразделението за енергийна сигурност и бизнес с центрове за данни в Schneider Electric. „Като съчетаваме своя опит в решенията за центрове за данни с водещата роля на NVIDIA в технологиите за изкуствен интелект, помагаме на компаниите да преодолеят ограниченията на инфраструктурата на центровете за данни и да разгърнат пълния потенциал на изкуствения интелект. Сътрудничеството ни с NVIDIA проправя пътя към по-ефективно, устойчиво и трансформиращо бъдеще, задвижвано от изкуствения интелект.“

Референтни модели на най-съвременните центрове за данни

В първата фаза на това партньорство Schneider Electric ще представи най-съвременните референтни модели на центрове за данни, пригодени за клъстери за ускорени изчисления на NVIDIA и създадени за обработка на данни, инженерна симулация, автоматизация на електронния дизайн, компютърно подпомаган дизайн на лекарства и генеративен изкуствен интелект. Специален акцент ще бъде поставен върху осигуряването на възможност за разпределение на висока мощност, системи за течно охлаждане и управление, предназначено да осигури лесно пускане в експлоатация и надеждна работа за клъстера с екстремна плътност. Чрез това сътрудничество Schneider Electric си поставя за цел да предостави на собствениците и операторите на центрове за данни необходимите инструменти и ресурси за безпроблемно интегриране на нови и развиващи се решения за ИИ в тяхната инфраструктура, като се повиши ефективността на внедряване и се осигури надеждна работа през целия жизнен цикъл.

В отговор на променящите се изисквания за работните натоварвания с изкуствен интелект референтните проекти ще предложат стабилна рамка за внедряване на платформата за ускорени изчисления на NVIDIA в центровете за данни, като същевременно оптимизират производителността, мащабируемостта и цялостната устойчивост. Партньорите, инженерите и мениджърите на центрове за данни могат да използват тези референтни проекти за съществуващите центрове за данни, които трябва да осигурят поддръжка при внедряването на сървъри с висока плътност на ИИ, както и за новоизградени центрове за данни, които са напълно оптимизирани за клъстер с ИИ с течно охлаждане.

„Благодарение на сътрудничеството ни с Schneider Electric предоставяме референтни проекти на центрове за данни с изкуствен интелект, в които се прилагат технологии за ускорени изчисления от следващо поколение на NVIDIA“, посочи Иън Бак, вицепрезидент на Hyperscale и HPC в NVIDIA. „Това осигурява на компаниите необходимата инфраструктура, за да се възползват от потенциала на ИИ, като в същото време стимулира иновациите и дигиталната трансформация в различните сектори.“

Бъдещи стъпки 

В допълнение към референтните проекти за центрове за данни AVEVA, дъщерно дружество на Schneider Electric, ще свърже своята платформа за digital twin с NVIDIA Omniverse, като предостави единна среда за виртуална симулация. Тази интеграция ще даде възможност за безпроблемно сътрудничество между проектанти, инженери и заинтересовани страни, ще ускори проектирането и внедряването на сложни системи и ще спомогне за намаляване на времето за пускане на пазара и на разходите.

„Технологиите на NVIDIA подобряват възможностите на AVEVA за създаване на реалистично и завладяващо преживяване при съвместна работа благодарение на изобилието от данни и възможности на интелигентния digital twin на AVEVA“, коментира Каспар Херцберг, главен изпълнителен директор на AVEVA. „Заедно ние създаваме напълно симулирана виртуална реалност, в която можете да симулирате процеси, да моделирате резултати и да извършвате промени в реалността. Това сливане на цифровата интелигентност и реалните резултати има потенциала да промени начина, по който различните сектори могат да работят по-безопасно, по-ефективно и по-устойчиво.“

В сътрудничество с NVIDIA Schneider Electric планира да проучи нови случаи на употреба и приложение в различни сектори и да развие своята визия за стимулиране на положителна промяна и за формиране на бъдещето на технологиите.

Повече информация за проекта беше предоставена на 3-ти април по време на конференцията Innovation Summit на Schneider Electric в Париж.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *