ЕнергетикаКомпанииНовини

Schneider Electric издаде нова бяла книга за течно охлаждане в центрове за данни с изкуствен интелект

Книгата предлага обзор на шестте типа архитектура за отвеждане на топлината и тяхната пригодност за различни среди на центровете за данни.

 

Schneider Electric издаде Бяла книга No. 133, озаглавена „Ориентиране в типа архитектура за течно охлаждане в центрове за данни с натоварвания, свързани с изкуствен интелект“. Документът предоставя задълбочен преглед на технологиите за течно охлаждане и техните приложения в съвременните центрове за данни, особено в тези, които работят с натоварвания с висока плътност и изкуствен интелект.

Търсенето на изкуствен интелект расте с експоненциални темпове. В резултат на това центровете за данни, необходими за технологията ИИ, генерират значителна топлина, особено онези, които имат сървъри за ИИ с ускорители, използвани за обучение на големи езикови модели, и с работни натоварвания за формиране на логически изводи. Това отделяне на топлина увеличава необходимостта от използване на течно охлаждане за поддържане на оптимална производителност, устойчивост и надеждност.

Най-новата бяла книга на Schneider Electric насочва операторите на центрове за данни и ИТ мениджърите към сложността на проблема с течното охлаждане, като предлага ясни отговори на критичните въпроси относно проектирането, внедряването и експлоатацията на охладителната система.

Познания за архитектурата на охлаждане с течност 

В рамките на 12 страници авторите Пол Лин, Робърт Бънгър и Виктор Авелар определят две основни категории течно охлаждане за сървъри с изкуствен интелект: директно охлаждане на чипа и охлаждане чрез потапяне. Те описват компонентите и функциите на разпределителните блокове за охлаждащата течност (CDU), които са от съществено значение за управлението на температурата, потока, налягането и топлообмена в охладителната система.

„Работните натоварвания с изкуствен интелект представляват уникално предизвикателство пред охлаждането, което само въздушното охлаждане не може да разреши“, каза Робърт Бънгър, Innovation Product Owner, офис CTO, сегмент за центрове за данни в Schneider Electric. „Нашата бяла книга има за цел да хвърли светлина върху типовете архитектура за течно охлаждане, като предостави на операторите на центрове за данни необходимите знания, за да могат да вземат информирани решения при планирането на внедряването на течното охлаждане. Нашата цел е да предоставим на специалистите в центровете за данни практически идеи за оптимизиране на техните системи за охлаждане. Когато са наясно с компромисите и ползите от всеки тип архитектура, операторите могат да повишат производителността и ефективността на своите центрове за данни.“

Бялата книга очертава три ключови елемента на типовете архитектура за течно охлаждане:

  1. улавяне на топлина в сървъра:използване на течна среда (напр. диелектрично масло, вода) за абсорбиране на топлината от ИТ компонентите;
  2. тип CDU: избор на подходящoCDU въз основа на методите на топлообмен (течност – въздух, течност – течност) и на факторите на разположението (монтаж в шкаф, монтаж на пода);
  3. метод за отвеждане на топлината: определяне на начина за ефективен трансфер на топлината навън чрез съществуващите системи на съоръжението или чрез специални инсталации. 

Избор на подходящата архитектура 

В книгата се описват подробно шест типа обща архитектура за течно охлаждане, съчетаващи различни типове CDU и методи за отвеждане на топлината, и се дават насоки за избор на най-добрия вариант въз основа на фактори като съществуваща инфраструктура, мащаб на внедряване, скорост и енергийна ефективност.

С нарастващото търсене на изчислителна мощност за изкуствения интелект и съответното нарастването на топлинните натоварвания течното охлаждане се превръща в критично важен компонент на конструкцията на центровете за данни. В бялата книга се разглеждат и тенденциите в сектора като например необходимостта от по-голяма енергийна ефективност, спазването на екологичните разпоредби и преминаването към устойчива експлоатация.

„Тъй като изкуственият интелект продължава да стимулира потребността от усъвършенствани решения за охлаждане, нашата бяла книга предоставя ценни ресурси за ориентация в тези промени“, допълни Бънгър. „Ангажираме се да помагаме на своите клиенти да постигат целите си за висока производителност, като същевременно подобряват устойчивостта и надеждността.“

Осигуряване на референтни проекти за центрове за данни с изкуствен интелект за сектора

Тази бяла книга е особено актуална и значима в светлината на започналото неотдавна сътрудничество между Schneider Electric и NVIDIA за оптимизиране на инфраструктурата на центровете за данни за приложения с изкуствен интелект.

Това партньорство представи първия публично достъпен референтен дизайн на център за данни с изкуствен интелект, който използва усъвършенстваните технологии за изкуствен интелект на NVIDIA и опита на Schneider Electric в инфраструктурата на центровете за данни.

Тези референтни проекти определят нови стандарти за внедряване и експлоатация на ИИ, като предоставят на операторите на центрове за данни иновативни решения за ефективно управление на натоварвания с висока плътност на ИИ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *