КомпанииНовини

Schneider Electric е най-устойчивата компания в света според сп. Time и Statista

Schneider Electric зае първото място в класацията „Най-устойчивите компании в света за 2024 г.” на списание Time и Statista. Това признание отразява амбициозните цели на Schneider Electric за намаляване на собствените емисии, както и ангажимента на компанията да помага на клиентите си да подобрят своята енергийна ефективност и да намалят емисиите си.

Time и Statista приложиха прозрачна методология от няколко стъпки, за да определят най-устойчивите компании в света за 2024 г. Процесът започна с подбор от над 5000 компании – най-големите и влиятелните в света. След строга четиристепенна оценка крайната класация изключи неустойчивите сектори и взе предвид фактори като външни рейтинги и ангажименти за устойчивост, практики за корпоративно отчитане и показатели за екологични и социални резултати. Този всеобхватен подход доведе до класирането на 500 компании от над 30 държави.

Както Time, така и Statista изтъкват технологичния опит на Schneider Electric и програмата Schneider Sustainability Impact (SSI). Тази трансформираща програма стимулира и измерва напредъка на компанията към Глобалните цели за устойчивост за периода 2021 – 2025 г. и допринася за шест дългосрочни ангажимента, които обхващат всички аспекти на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG). Наред с този напредък компанията помага на клиентите да намалят въглеродните си емисии, като от 2018 г. насам са спестени и избегнати 553 млн. тона емисии на CO2. Компанията също така постигна значителен напредък в трансформирането на собствената си верига на доставки. Въглеродните емисии на 1000-та най-големи доставчици на Schneider Electric са намалели с 27% от началото на програмата – а 21% от стратегическите партньори на компанията във веригата на доставки са изпълнили стандартите на Schneider Electric за достоен труд.

„За нас е огромна чест да бъдем признати за най-устойчивата компания в света“, посочи Петер Хервек, главен изпълнителен директор на Schneider Electric„Това постижение е доказателство за нашия непоколебим ангажимент към устойчивото развитие, който е заложен във всичко, което правим. В решенията и ежедневните си дейности ние взимаме предвид околната среда, обществото и доброто управление. Ето защо полагаме усилия да постигнем още по-голям напредък в изпълнението на нашите цели за устойчивост и да гарантираме, че всеки допринася за създаването на положително и трайно въздействие.“

Наскоро, за 13-а поредна година, Schneider Electric бе включен в Световния индекс за устойчиво развитие на Dow Jones, зае първо място в своя бранш и си осигури място в индекса за Европа. Това постижение отразява добрите резултати на компанията в областта на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG), като устойчивостта е залегнала в основата на нейната стратегия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *