“Златните визи” крият риск за сигурността в ЕС, предупреди комисар Йоурова

post

Eвропейският комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова критикува практиката на някои държави да възнаграждават със “златни визи” богати хора извън ЕС и ги насърчи да се уверят, че от гражданството не се облагодетелстват престъпници, предаде “Асошиейтед прес”, цитирана от БТА, пише Дневник. Брюксел настоява гражданство да бъде предоставяно в случаите, когато…

Косово отменя мита за земеделски стоки

post

Косовското правителство отмени изцяло решението за увеличени мита за селскостопански стоки, предадоха агенциите МИА и БТА.Косовското правителство е взело предвид аргументите на македонската страна, изнесени на среща в Прищина. Македонското министерството на земеделието ще направи оценка на загубите, претърпени в следствие на увеличените мита, след което македонското правителство ще предприеме мерки в помощ на ощетените…

До 234 евро на хектар ще получат земеделците в Полша заради сушата

post

До 234 евро на хектар ще получат земеделците в Полша, които отглеждат полски култури, ако са понесли загуби заради сушата. Това реши правителството във Варшава, отпускайки извънредно 187 милиона евро за подкрепа на фермерите. Условие за отпускането на сумите е, реколтата да е с поне 70 процента по-малка в сравнение с миналогодишната, уточняват от земеделското…

НССЗ изготвя безплатни проекти по подмярка 4.1.2

post

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) предлага на фермерите да им съдейства с безплатно изготвяне на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за 2014 – 2020…

Севлиево, Дряново и Сухиндол изграждат инсталации за преработка на отпадъци по ОПОС

post

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци с общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. Проектът включва две инсталации за компостиране на територията на Севлиево и Дряново и изграждане на площадка за компостиране на място за община Сухиндол. Съоръженията ще обслужват над 42 000 жители. Компостиращите…

Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ

post

Министерството на околната среда и водите информира заинтересованите страни, че на адрес: https://public-zopoesht.moew.government.bg/services е осигурена възможност за онлайн подаване на информация за вписване в публичния регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) от задължените по закона органи на изпълнителната власт и оператори. Информацията може да се подаде с квалифициран електронен подпис (КЕП). За…

“Сосиете Женерал” обяви официално продажбата на мажоритарния си дял на ДСК

post

Френската група Сосиете Женерал обяви решението си да продаде мажоритарния си дял в Сосиете Женерал Експресбанк (СЖЕБ) на Банка ДСК. Финализирането на сделката се очаква през следващите няколко месеца, като се очаква одобрението на съответните банкови, финансови и защитаващи конкуренцията регулатори. Част от продажбата са и дъщерните компании на СЖЕБ, които са 100% собственост на…

Само петнадесет от общо 265 общини нямат приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета

post

Правителството прие Отчет за изпълнение на общински програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на България за 2017 г. Само петнадесет от общо 265 общини нямат приети общински програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета. Регистрираните приюти в страната са 47. Общият брой на преброените безстопанствените кучета, получен при събиране на данните…

Бюджетният излишък достига 2 млрд. лв. към края на юли

post

Растящите данъчни приходи извеждат бюджета на плюс от над 2 млрд. лв. към края на юли, или 1.9% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) за 2018 г. Това показват предварителните оценки на Министерството на финансите. Сумата е близо до отчетения излишък през същия период на 2017 г. – 1.97 млрд. лв. Така поне към полугодието…

Утвърден е План за действие за 2018 г. в изпълнение на стратегията за учене през целия живот

post

Допълнителни дейности по ограмотяване на 10 000 възрастни над 16 години е една от мерките, които предвижда Планът за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година. С него ще продължи осигуряването на условия за преход към функционираща национална система за учене през…