ЕП постигна споразумение по ОСП

post

Ще бъде оказана подкрепа за устойчиво земеделие, повече помощ за нови фермери и по-равномерно разпределяне на средствата между страните от ЕС Постигнато е споразумение за промени в селскостопанската политика на ЕС от 2014 г. — подкрепа за устойчиво земеделие, повече помощ за нови фермери и по-равномерно разпределяне на средствата между страните от ЕС. Политиката на…

Ефекти от директните плащания на площ

post

Ако предложенията за новата ОСП 2014-2020 се запазят в този вид, основните проблеми, свързани с усвояването на директни плащания, най-вероятно ще се задълбочат Институтът за пазарна икономика публикува анализ на ефектите от прилагането на директните плащания на площ в България. Анализът бе продиктуван от приключването на първия седемгодишен период от прилагането на системата на директни…

На какво залага ОП "Наука и образование"?

post

МС определи науката и образованието като приоритет за следващия програмен период Науката и образованието ще бъдат приоритети през следващия програмен период от 2014 до 2020 г, стана ясно след решение на Кабинета. Логично Управляващ орган на новата програма, която ще се казва Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020”  щ бъде Минситерство на…

Необходимите еврореформи се отлагат

post

Срещата на върха през декември ще бъде сериозно премерване на силите, ще стане ясно в какъв обхват трябва да бъдат променени европейските договори ЕС отново отлага необходимите реформи за неопределено време. Това е възможно, защото в момента финансовите пазари са спокойни. Но колко дълго може да продължава тази игра, пита Бернд Ригерт от Deutsche Welle….

Еврофондовете дават тласък на земеделието

post

Според проучване на социологическа агенция тревожна тенденция е високия дял на пустеещите земи и липсата на инвестиции Положителна тенденция в развитието на земеделието е непрекъснато растящият принос на еврофондовете, насочени към подкрепата на селското стопанство и селските райони. Това показва представително социологическо проучване, осъществено от Агенция „Сова Харис“ по поръчка на Асоциацията на земеделските производители…

Раздвижва ли се ОП "Конкурентоспособност"

post

По оперативната програма от юни досега са сключени договори за над 400 000 000 лева Дали настоящата 2012 г се очертава да се окаже най-добрата за ОП “Конкурентоспособност”? След напълно “нулевата” 2007г и изключително слабата, и като договаряне, и като разплащане 2008 г, в последните месеци на пръв поглед програмата на бизнеса бележи истински апогей….

Норвегия отпуска 126 млн. лв за наши проекти

post

Предстоят програми в областите за опазване на културното наследство, насърчаване на иновациите за зелена индустрия, реформи в правосъдния сектор и други България ще получи безвъзмездно 126.6 млн. евро по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и на Норвежкия финансов механизъм. Вчера бяха подписани споразумения за програми в областите за опазване на културното наследство,…

Има ли шанс срещу младежката безработица

post

МТСП стартира няколко схеми през тази година, с които ще се опита да помогне на повече млади хора да се реализират Не е новина, че един от най-големите проблеми, които стоят пред съвременното общество – не само в България, но и в Европа е безработицата сред младите хора. След завършване на образованието си хиляди млядежи…

2010 г – най-силна за ОП "Конкурентоспособност"

post

Към момента за 2012 г по програмата са платени малко над 90 млн. лева 2010 г продължава да бъде най-успешната за ОП “Конкурентоспособност” година по размер на изплатените средства, показва информация на Управляващия орган, публикуван на страницата на програмата. Тогава бенефициенти са получили 432 701 653.15 лв по всички оси. Рекорд, който все още не е…

Състоянието на българската икономика

post

Икономиката расте с 1.7% през 2011 г. Растежът тази година е несигурен Министерството на финансите публикува годишния отчет за държавния дълг и състоянието на националната икономика през 2011 г. Икономиката на страната в общи линии зависи от международната обстановка, тъй като износът се превръща в основен двигател на растежа ни. Така и състоянието на чуждите…