Предизвикателството за България е да наваксва

post

Малките икономики в ЕС не бива да увеличават публичния си дълг Малките икономики също могат да влияят на европейското развитие, ако следват строга финансова дисциплина и не увеличават публичния си дълг. Проблемът пред новоприетите членки на ЕС е как да балансират между интересите на развитите държави – нетни донори на съюза, и последствията на световната…

Карти в реално време се финансират от Европейската Комисия

post

Международният проект INTAMAP е на стойност около 1.8 млн. евро Замърсяванията, като това в Унгария, може да бъде очертано със специална карта. За това помагат проекти, финансирани с европейски пари, съобщиха от Европейската комисия. Проектът INTAMAP може да предостави на всеки карти в реално време на замърсяването на въздуха, сушата и водата. Разработен е отворен…

Трансграничните програми ще са на мода

post

Европейските приоритети през 2014 -2020 г. са култура, туризъм и млади хора Кои ще бъдат най-важните стратегически цели към които ще се насочат структурните фондове през новия програмен период 2014 -2020 г.? Това вече вълнува всички в европейската столица Брюксел, за разлика от София, която още не може да отдели поглед от ежедневните си проблеми…

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия ни подпомагат с над 126 млн. евро

post

Най-голям е делът на финансирането за проекти свързани с околната среда България ще получи общо 126.6 млн. евро. по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов принос за периода 2009-2014 г. Това стана ясно след като миналата седмица започна официалната консултативна процедура за правилата за изпълнение по тези…

Чорба от гафовете на едно министерство

post

Колко още може да се компрометира схемата за лечебните заведения Дълъг и осеян все с добри намерения се оказва пътят на 147.97 млн. лв., които Министерство на здравеопазването се надява да усвои за обновяване на лечебни заведения в страната по ОП Регионално развитие (ОПРР). В края на този месец изтича срокът, в който ведомството трябва…

Медицински уред ще помага на пациенти с изгаряния

post

Разработката му е финансирана по Шеста рамкова програма на ЕС Лечението на изгаряния ще се ускори заради специална технология, която се разработва в рамките на европроекта WoundMonitor. ЕС финансира инициативата с 1.67 млн. лв. по линия на Шеста рамкова програма (6РП) за научни изследвания. Лекарите специалисти ще бъдат в състояние по-бързо да идентифицират вредните бактерии…

ЕС инвестира в диагностика на рака на гърдата

post

26% от новите случаи на заболяването се регистрират в Европа всяка година Общо 3.1 млн. евро са вложени в европроекта HAMAM, който цел по-бърза диагностика на рак на гърдата. Идеята е да се направи прототип на работно място, което ще подпомага диагностицирането на този вид рак чрез интегрирането на изображения и информация за пациента. Тази…

Компаниите чакат крайния срок

post

Схемата за малки и средни предприятия е на финалната права По-малко от 100 проектни предложения са постъпили в София по схемата, финансираща модернизацията на малките и средни фирми по Оперативна програмата Конкурентоспособност, научи Project Media. Обратното броене до крайния срока за кандидатстване започна, а в Изпълнителната агенция за насърчаване на малки средни предприятия (ИАНМСП) вече…

Различната оперативна програма

post

Как се улеснява бизнеса, за да кандидатства по ОП Конкурентоспособност Разходите за консултанти, които подготвят проекти по оперативна програма Конкурентоспособност, вече ще се покриват от безвъзмездната помощ за бенефициентите. Решението се прие вчера от правителството с промяна на ПМС №236/2007. Все още обаче програмата не отпуска средства за управлението на проектите, след като те вече…

Зелени инвестиции на зелено

post

Фонд Marguerite ще подкрепя скъпи транспортни, енергийни и ВЕИ проекти в страните членки на ЕС От Камелия Иванова Капиталът на първия паневропейския фонд за инвестиции на зелено в инфраструктурни проекти Marguerite се увеличи с още 100 млн. евро. Общата стойност на средствата в него стана 700 млн. евро, след като Европейската комисия, португалската банка Caixa…