ЕС одобри новия регламент за биологичното земеделие

post

Реформата на европейския регламент за биологичното земеделие е одобрена от мнозинството на страните-членки, съобщава agro.bg. Новите правила трябва да влязат в сила в началото на 2021-ва година и да заменят вече остарелите норми в сектора. “Против” бяха шест държави, други три гласуваха с “въздържал се”. Преговорите за новия биорегламент продължиха три години. Споровете не приключиха…

ДФЗ изготви анализ за приема от 2015 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

post

В изпълнение на политиката за прозрачност на изпълнителния директор Живко Живков за дейността на ДФ „Земеделие“- РА бе изготвен анализ на подадените и договорени проектни предложения от първия прием през 2015 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. Анализът е съсредоточен върху това да предостави на обществото информация за това в кои области са…

С 42,7% се увеличават засадените площи с овощни насаждения

post

С 42,7% са се увеличили засадените площи с овощни насаждения в страната през последните 5 години. Новите насаждения се създават със сортове, които са устойчиви на болести и неприятели. Това е предпоставка за осъвременяване на структурата при овощните култури, като най-активно е обновяването при черешите, ябълките и винените лозя, съобщава agro.bg. Реколтираните площи се увеличават…

До 1 декември 2017 г. пчеларите могат да подават заявления за държавна помощ de minimis

post

Пчеларите вече могат да подават заявления за държавна помощ de minimis в областните дирекции на ДФЗ-РА. Бюджетът на помощта е 2 400 000 лева. Срокът е до 1 декември. Подпомагане ще получат пчелари с между 20 и 200 пчелни семейства включително. Тези, които отглеждат над 200 пчелни семейства могат да се включат в държавната помощ само за…

60 милиона евро по-малко ще са средствата за ОСП в бюджета на ЕС за следващата финансова година

post

С 60 милиона евро се съкращават средствата за Общата селскостопанска политика в бюджета на Европейския съюз за следващата финансова година. Първоначално Европейската комисия искаше да ограничи парите за аграрния сектор с 209 милиона, но срещна силна съпротива и се отказа от предложението си, пише agro.bg. Финансовите министри от страните-членки обсъждат в Брюксел както бюджета за…

Близо 15 000 животновъди получиха помощ de minimis

post

ДФЗ изплати 6 158 609 лева на 14 902 земеделските стопани по държавна помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, които отглеждат млечни крави и/или биволици, месодайни крави, овце-майки и/или кози-майки. Минималната помощ de minimis се предоставя на регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и…

Адванс Терафонд е закупил 340 дка земеделски земи през октомври

post

Към края на октомври 2017г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 219 096 дка земеделска земя, включително и продадените земи на разсрочено плащане, докато са били собственост на дружеството.Това става ясно от месечния бюлетин на дружеството за октомври, разпространен чрез БФБ – София. Дружеството притежава и 139 дка градска земя. През месеца са закупени 340 дка земеделски…

Правителството одобри визията на България за бъдещето на ОСП след 2020 г.

post

Правителството одобри визията на България за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Тя е основополагаща общностна политика, ключов въпрос за целия Европейския съюз и основен приоритет на Българското председателство в областта на земеделието, пише agro.bg. Министерство на земеделието, храните и горите изготви визията след широко обществено обсъждане със заинтересованите страни. Документът отчита…

Правителството прие годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието

post

Правителството прие годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2017 г. В него са анализирани икономическите показатели за състоянието и развитието на земеделието през миналата година и са дадени прогнозни данни и тенденции. През 2016 г. брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 3,817 млрд. лева…

От 20 ноември пчеларите кандидатстват за 2,4 млн. лв. държавна помощ „де минимис“

post

Отпускат се 2,4 млн. лв. държавна помощ „де минимис“ на пчеларите за 2017 г., реши Управителният съвет на държавен фонд „Земеделие“. Подаването на заявления ще става от 20 ноември до 1 декември. Подпомагат се земеделски производители с между 20 и 200 пчелни семейства. Ако те са повече помощ се отпуска за първите 200. Размерът на…