Над половината ферми може да бъдат затворени

post

Причината е липса на европейски стандарти за качество и безопасност Повече от половината от произведеното у нас краве мляко не покрива европейските стандарти за качество и безопасност за потребителите, тъй като голяма част от фермите не отговарят на изискванията. Ако собствениците не инвестират в тяхното обновяване, съществува риск те да бъдат затворени, съобщава bTV. По…

Отпускат до 171 евро на хектар за затревени площи в земи с висока природна стойност

post

Документи се подават до 15 май 2011 г Земеделски стопанин, които поддържат затревени площи, които попадат в обхвата на земите с висока природна стойност, може да кандидатстват и да получите до 171 евро на хектар. Финансирането се отпуска по Мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Документи се…

ДФЗ изплати 3 млн. лв

post

Те са по пет мерки от Програмата за развитие на селските райони Държавен фонд “Земеделие” изплати през тази седмица още 3 млн. лв. по пет от мерките на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, съобщават от ведомството. Субсидиите са вече по сметките на бенефициентите, кандидатствали с инвестиции по мерките 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”…

Още 27 000 ще получат субсидиите си по директните плащания

post

Към момента изплащанията са по график По сметките на 27 000 земеделски стопани ще постъпят субсидиите по линия на директните плащания на площ – кампания 2010. Това са бенефициентите, за които МЗХ извърши допълнителни проверки за допустими площи за 2010 г. , както и кандидатите, които са погасили задълженията си към НАП. Изплащането на субсидиите…

До 15 май се подават възражения по директните плащания на площ за 2010 г.

post

Подадените възражения ще бъдат разгледани и проверени на базата на Цифровата ортофотокарта от специална работна група До 15 май 2011 година кандидатите за подпомагане по Схемите за единно плащаен на площ (СЕПП) и Национални доплащания на площ (НДП), както и представителите на браншови организации, представляващи определени земеделски стопани, ще могат да подават възражения до министъра…

Над 370 ферми в Ловешко трябва да се модернизират

post

Стопанитев областта проявавят интерес към растениевъдството 375 ферми втора и трета група в Ловешка област трябва да бъдат модернизирани, за да могат да продават сурово мляко за производство на млечни продукти от 1 януари 2012 г., Това стана ясно по време на срещата-дискусия в гр. Ловеч, на която експерти разясниха пред повече от 50 земеделски…

Тютюнопроизводители и държавата се споразумяха

post

Няма да има стачни действия, обещаха от Национална асоциация на тютюнопроизводителите Финансови средства по схемата за Национали доплащания към директните плащания за тютюн за 2010 г. да бъдат изплатени на два транша – 35 млн. лв. до края на месец май 2011 г. и 35 млн. лв. до края на месец август 2011 г. Това…

Започва изплащане на земеделските субсидии за 2009 г

post

До края на деня ще бъдат преведени и всички плащания към зърнопроизводителите До края на деня ще бъдат изплатени средствата по кампанията за директни плащания за 2010 година, за които бяха извършени допълнително проверки от МЗХ. „Вече текат плащанията към всички зърнопроизводители”. Това обяви на пресконференция в Министерство на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов….

До 505 евро на хектар за биокултури

post

Кандидатства се до 15 май От 82 евро до 505 евро на хектар субсидия могат да получат земеделските стопани за отглеждане на култури по биологичен начин. Те трябва да кандидатстват по Мярка 214 “Агроекологични плащания” – направление „Биологично растениевъдство” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. В мярката може да се включи…

Двеста договора по мярката за млади фермери в Плевенско

post

Осем зони в областта могат да кандидатстват за плащания по Натура 2000 Двеста договора са подписани по мярка 112 „Създаване на стопанства за млади фермери” в Плевенска област, стана ясно на среща – дискусия, на която експерти разясниха пред повече от 90 земеделски производители как и кога може да се кандидатства по пет от мерките…