Общини получават безлихвени заеми за разплащане по проекти по ПРСП

post

За целта те трябва да са с одобрени проекти по две мерки на програмата Правителството прие мерки за подкрепа на общините в реализирането на проекти по две мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСП) – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и „Обновяване и развитие на населените места”. Това ще…

Продължава кандидатстването за нисколихвени кредити за пипер и картофи

post

Земеделски производители могат да получат средства срещу 6% лихва Общо 4 млн. лева нисколихвени кредит ще бъдат отпуснати на земеделски производители на картофи и пипер, съобщават от Държавен фонд „Земеделие”. Двете схеми за подпомагане бяха одобрени на заседание на Управителния съвет в края на миналия месец. До 31 март 2011 г. ще се приемат кандидатури…

В МЗХ очакват 1,1 млрд. лева директни плащания на площ

post

За първи път тази година ще се прилагат нови форми за подпомагане „Над 1.1 млрд. лв. по линия на директните плащания на площ ще влязат в българското земеделие през 2011 г., което е с 10 на сто повече от миналата година.  Само след десетина дни очакваме да започне изплащането и на субсидиите за календарната 2010…

Отпускат 16 млн. лв за модернизиране на риболовния флот по Дунав

post

Средствата са по мярка”Риболов във вътрешни водоеми” от ОП „Рибарство” Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури започва прием на заявления за проекти, насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на рибарски съоръжения на брега на река Дунав и проекти за модернизиране на риболовния флот по река Дунав. Кандидатстването е от Приоритетна ос  2 „Аквакултура, риболов…

Шест държавни предприятия ще извършват стопанска дейност в горите

post

Новият закон гарантира равнопоставеност между собствениците на гори, операторите и ползвателите на горски територии или продукти Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и заместникът му доц. д-р Георги Костов официално представиха новия Закон за горите, с който на практика стартира мащабна реформа в сектора, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство. Стопанската дейност в…

Договорени са 9% по ОП „Рибарство”

post

Необходими са схеми за устойчиво финансиране и плащания за екосистемни услуги в района на река Дунав Към момента договорените по ОП „Рибарство” средства са 9 %, а изплатените средства към бенефициенти са 4 % от общия финансов ресурс по програмата – 107 млн. евро. Този своеобразен отчет на изпълнението на  направи изпълнителният директор на ИАРА…

Отпускат 33,4 млн.лева за 42 проекта по Програма за развитие на селските райони

post

Изплатените през миналата седмица средства са на стойност 15,7 млн. лева Нови 42 проекта по три от мерките на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) бяха одобрени в края на миналата седмица, съобщават от ДФ „Земеделие”. От тях 15 са инвестиционните предложения по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” ,  а 19 са по…

ДФ "Земеделие“ одобри 1,6 млн. лв по краткосрочни схеми за финансиране

post

Нова схема ще финансира участия в панаири и изложения Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” одобри 1,6 млн. лв. по краткосрочните схеми за финансиране през 2011 г, съобщиха от фонда. За първи път тази година фондът ще финансира Схема за участие в изложения и панаири. Според условията за кандидатстване проектите ще се приемат чрез Изпълнителната…

Доплащания за земеделска земя – само при платени данъци

post

До края на февруари земеделците трябва да изчистят задълженията си За да получат националните доплащания за площ за 2010 г., земеделците трябва да са изчистили данъчните и осигурителните си вноски към държавата до края на февруари. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд Земеделие на заседание късно снощи, предадоха от пресслужбата на ведомството.  ”Не се…

Стартира нова мярка в помощ на рибарите

post

Финансирането е под формата на премии и компенсации Започва приемът на проекти по мярката „Социално-икономически компенсации за управлението на флота” на оперативната програма рибарство. Това съобщиха от управляващият орган на програмата – Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.  Мярката осигурява финансова подкрепа за проекти за повишаване на професионалните умения  на млади рибари, както и на…