Общините ще получават безлихвени заеми по одобрени проекти от Програмата за развитие на селските райони

post

Министерският съвет прие Постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините. Те са за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване. Общините бенефициенти по…

Проекти за 68 млн. евро за неземеделски дейности се приемат по ПРСР 2014-2020

post

Проекти за неземеделски дейности за общо 68 млн. евро се приемат по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 до 7 декември 2018 г. Това обяви Венислава Бояджиева, експерт дирекция „Развитие на селките райони“ в Министерство на земеделието, храните и горите по време на семинар „Подпомагане на агросектора и развитието на селските райони чрез Общата…

80 млн. лв. непотърсени пари за земи – бели петна

post

Собственици на земеделски земи не са потърсили суми на обща стойност 80 млн. лева, преведени от производители за площи, които се обработват като „бели петна”, съобщава fermer.bg. Тези данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) бяха оповестени по време на редовното заседание на Националния земеделски форум. Представители на браншови организации дискутираха проекта на…

Австрия е против съкращенията на бюджета за Общата селскостопанска политика

post

Австрия е против съкращенията на бюджета за Общата селскостопанска политика. Това обяви австрийският министър на земеделието Елизабет Кьостингер по време на неформалната среща на Аграрния съвет, съобщава agro.bg. Основната тема на дискусиите беше бъдещето на Втория стълб на Общата селскостопанска политика след 2020 година. Според австрийското председателство дупката в бюджета, която ще се отвори след…

Инж. Росен Попсавов е назначен за временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите

post

Инж. Росен Попсавов е назначен за временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите. Оставката по негова молба на досегашния директор Григор Гогов е приета. До този момент инж. Попсавов заемаше поста на зам. изпълнителен директор на ИАГ.

Наредбата за промоции на земеделски продукти е променена

post

Аграрното министерство направи промени в наредбата за промоционалните програми за земеделски и хранителни продукти, за да осигури конкуренция и по-голяма прозрачност на конкурсните процедури. Промените в Наредба № 8 от 2016 г. са публикувани в „Държавен вестник“ в последния ден преди националния празник и вече са в сила. С тях се засилва контролът върху подизпълнителите…

Фермерски пазари очакват старта на мярка 16.4

post

Земеделски стопани и организатори на фермерски пазари се надяват на мярка 16.4 – „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество”, по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), за да се скъси пътят от фермата до крайния клиент, пише fermer.bg. Организирането на фермерски пазари изисква инвестиции и по мярка 16.4 може да се осигурят средства точно…

11 лозови масиви в област Шумен са модернизирани с европейски пари

post

Най-атрактивната мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2014-2018 г., която приключва тази година, е „Преструктуриране и конверсия на лозя”. Чрез нея  винопроизводителите повишават своята конкурентоспособност. Подпомагат се собственици, арендатори или наематели на насаждения, които са регистрирани като лозарски стопанства. Те трябва да са получили Удостоверение за право на…

До 5 октомври приемат заявления за измръзнали овошки

post

До 5-ти октомври, фермерите с измръзнали овошки подават заявления за компенсации. Държавен фонд „Земеделие“ отпуска 700 хиляди лева за обезщетение на стопаните. Компенсират се само 100% пропаднали от измръзване площи, пише agro.bg. Подпомагането се дава за следните видове овошки: бадеми, кайсии, сливи, праскови, нектарини и череши. До 1 530 лева на хектар е подпомагането за бадемите,…

Министър Порожанов и гръцкият му колега Ставрос Араховитис се обявиха за запазване на бюджета на Общата селскостопанска политика

post

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов се срещна  в Атина с гръцкия си колега Ставрос Араховитис. Двамата министри бяха единодушни по отношение на запазване на бюджета на Общата селскостопанска политика (ОСП) на нивото на 2014-2020. Те смятат, че Многогодишната финансова рамка трябва да бъде приета преди изборите през месец май 2019 г. за…