Tръгват компенсациите за земите в Натура 2000

post

Плащанията ще достигат до 200 евро на хектар В началото на 2011 г. ще стартира мярката, която ще компенсира собствениците на заеми, попадащи в европейската защитена мрежа Натура 200. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания е част от земеделската програма (ПРСР) и е свързана…

Фонд Земеделие плати на бенефициенти по мярка 121

post

Над 1.2 млн. лв. са постъпили по сметки на стопани от винарския сектор Проекти за над 6 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са изплатени през миналата седмица, съобщиха от Държавен фонд Земеделие. Преведените средства включват авансови плащания по проекти за залесяване, развитие на населените места, покупка на техника и обновяване…

Удължава се срокът за доказване на застъпени площи

post

Земеделските стопани поискаха бързи действия от ресорното министерство Земеделските производители, които кандидатстват за подпомагане по схеми за директни плащания и национални доплащания на площ, искат изчистване на застъпванията на заявените земеделски парцели. Това стана ясно след среща с ръководството на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). В отговор на исканията на производителите министърът на земеделието…

Къщи за гости се ремонтират по земеделската програма

post

Отпусната субсидия за новите инвестиции е за 10 млн. лв. Още 37 проекта за развитие на микропредприятия на стойност 15.6 млн. лв. ще получат финансиране по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Одобрените проекти са по две от най-атрактивните мерки на програмата – 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и…

Обсъждат се промени в земеделската програма

post

Второто присъствено заседание на Комитета за наблюдение е утре Бъдещите изменения в програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще се обсъдят утре по време на откритото заседания на Комитета за наблюдение на програмата. Това съобщиха от министерството на земеделието и харните (МЗХ). Една от идеите за промяна е да се прехвърлят 1% от евросредствата…

Разплатени са последните проекти от 2009 г. за агроекология

post

400 проекта, кандидатствали по мярката 214, са се оказали недопустими Общо 160 проекта за агроекология по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са изплатени от Държавен фонд Земеделие. Подадените проекти през миналата година по мярка 214 „Агроекологични плащания” от втора ос на земеделската програма са били общо 1400, съобщи Калина Илиева, изпълнителен директор на…

Пет малки общини получават субсидия за близо 22 млн.лв.

post

Средствата ще се използват за ремонт на ВиК мрежите и благоустройство Още пет общини ще бъдат финансирани по общински мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) , а именно 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 “Обновяване и развитие на населените места”. Това съобщиха от Държавен фонд Земеделие….

Тенис кортове ще се финансират по земеделската програма

post

Субсидия от близо 5 млн. лв. ще бъде вложена в проекти по мярка 312 Одобрени са още 19 проекта на микропредприятия по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Договорите са връчени на бенефициентите в края на миналата година, съобщиха от Държавен фонд Земеделие. Общият…

Обучения за фермери се финансират с европари

post

Специализирани обуващи организации ще кандидатстват по ПРСР Мярка, по която ще се предоставя финансова подкрепа за обучения в областта на земеделието и горите, стартира на 18 октомври тази година. Тя е част от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от Държавен фонд Земеделие. „Идеята е да се повиши квалификацията на земеделските производители и…

Изплатени са средства по още 4 мерки на земеделската програма

post

Бенефициентите на 19 проекта са получили плащанията Разплатени са над 4.3 млн. лв. по общо 19 проекта от Програмата за развитие на селските райони през тази седмица. Това съобщиха от Държавен фонд Земеделие. От тях 15 проекта са по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” и са на обща стойност 3.8 млн. лв. Останалите са…