7 нови предприятия в Програмата за развитие на селските райони

post

Проектите са по Мярка 123, която финансира инвестиции в хранително-вкусовата промишленост Нови седем предприятия ще осъществят инвестиции за над 13,4 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР). С част от одобрените инвестиции се предвижда изграждане на две нови предприятия за преработка на плодове и зеленчуци – в Пловдив и Ямбол,…