В област Ловеч се запазва броят на земеделските стопани за Кампания 2018

post

Броят на земеделските стопани в област Ловеч, подали заявления за Кампания 2018, като цяло се запазва. И тази година по схемите и мерките на директните плащания са кандидатствали близо 1130 фермери. Това съобщи директорът на ОД на ДФЗ-Ловеч Антония Петкова. Най-много са земеделските стопани заявили Схемата за преразпределително плащане– 851. В oбласт Ловеч 38 земеделски производители…

Дребните земевладелци притежават 80% от земята у нас

post

В България има десет собственици на земя, всеки от които владее над 100 000 декара аграрни площи, според информация на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, за броя на собствениците на земеделски земи и притежаваните от тях площи. Собствениците на земя в България са 1 861 410 граждани и фирми. Те притежават общо…

ДФ „Земеделие“ изплати 5.3 млн. лева на дребните земеделски стопани

post

ДФ „Земеделие“ преведе 5.3 млн. лева на 5 168 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС),подали заявления за Кампания 2017. Заявяване за участие по схемата беше възможно единствено през референтната 2015 г., съгласно чл. 16 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директните плащания. Право на подпомагане…

77.1 млн. лева е доплащането по СЕПП за Кампания 2017

post

ДФ „Земеделие“ преведе още 77 137 331 лева по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Субсидии получиха 58 015 земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), на база подадени възражения и изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2017, както и…

Памукопроизводителите получиха близо 5 млн. лева за Кампания 2017

post

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 4 817 154 лева по Схемата за специално плащане за памук за Кампания 2017. Субсидии са изплатени на 144 земеделски стопани, които са заявили участие в схемата и отглеждат памук от сортове, вписани в Сортовата листа на България или в Европейския каталог на полските култури. Изискване към кандидатите по Схемата за памук беше в…

След 2020 година спира подпомагането за сектор „Тютюн“ под формата на преходна национална помощ

post

След 2020 година спира подпомагането за сектор „Тютюн“ под формата на преходна национална помощ, съобщава agro.bg. Затова от Националната асоциация на тютюнопроизводителите започват битка – тютюнът да бъде включен за подпомагане чрез Програмата за развитие на селските райони. Спирането на преходната национална помощ за тютюна не е изолирано решение. В проекта за бъдещата Обща селскостопанска…

Само 1,5 % от фермерите обработват 85% от полетата на България

post

Факти за огромната диспропорция между големите и малки фермери изнесе Кирил Стоянов от Българска асоциация на собствениците на земеделски земи БАСЗЗ, пише agro.bg. Според статистиката само 1,5% от земеделците обработват 82% от обработват от земеделската земя на България. Това стана в пред 22 чуждестранни журналисти от  ENAJ – Европейската мрежа на агро журналистите, които гостуваха…

Приключи предварителният ранкинг по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

post

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. Проектите бяха разгледани в едномесечен срок след приключване на приема в „ИСУН 2020“ по обявената Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“….

Младите земеделски стопани получиха 1.42 млн. лева за Кампания 2017

post

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 1.42 млн. лева за Кампания 2017 по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС). Подпомагане получават 3400 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2017 и са отбелязали участие по МЗС. Изискванията за допустимост по схемата са определени в чл. 15 на Наредба 3…

Taваните при агросубсидиите след 2020 г. ще бъдат само с национален контрол

post

Брюксел ще въведе таван на директните субсидии до 100 хил. евро за земеделските производители, но контролът дали стопанствата се раздробяват, за да го избегнат, ще зависи от правителствата в отделните държави. В програмите за селските райони задължително ще се отделя бюджет за екологични схеми, програма ЛИДЕР и мерки за управление на риска, но правителствата ще…