Най-големият проблем са спрените пари по ОПОС

post

Еврофинансирането трябва да бъде приоритет на целия държавен апарат Г-н Дончев, в контекста на последните събития около изборът на председател на Европейската Комсиия – какъв е Вашият коментар за избора на Жан Пол Юнкер? Избирането му не беше изненада. Жан Пол Юнкер напълно защити позицията, която следва Европейската народна партия за генериране на финансова стабилност,…

Според новата енергийна стратегия политиците ни не си представят света по по-различен начин след 30 г.

post

Климатичните промени разкриват възможности пред българските младежи Какви са причините за зачестилите климатични аномалии у нас като продължителни засушавания, ураганни ветрове и проливни дъждове? Причините за аномалиите в България са същите, каквито са навсякъде по света. Това са именно климатичните промени и факта, че температурите се покачват повсеместно с различни стойности. Има различаващи се фактори…

Рециклирането на отпадъците намалява с до 30% енергийните разходи за производство

post

Трицветната система на компанията спасява тонове опаковки от депата Г-н Бургуджиев, моля да представите накратко Вашата организация.  ЕКОПАК е първата лицензирана от МОСВ организация за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в България, пазарен лидер от своето създаване през 2004 г. Организацията е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон и Закона за управление…

Целта на комуникационните кампании по ЗОП е реалният резултат, а не отчитане на дейност

post

Пазарът има нужда от качествени кампании, които да доведат за по-добра информираност на хората Г-н Дурчев, преди дни БАПРА направи поредната среща с министър Томислав Дончев по въпросите, свързани с комуникационните кампании в Закона за обществени поръчки? Защо поискахте подобна среща и какви бяха вашите искания като асоциация?– Това беше трета ни среща с министър…

Най-важно е създаването на зелена култура във всеки член на екипа

post

Една компанията трябва да стимулира и подкрепя инициативността на служителите и техните идеи Защо за Вашата компания е важно да върви по пътеката на „зеления бизнес“?– Ползите са много, като започнем от намаляването на разходите и стигнем до цялостния принос към околната среда. Все пак мисля, че едно от най-важните неща е създаването на зелена…

Създаването на технологичен парк ще стимулира развитието на иновациите в България

post

Законът за иновациите ще бъде внесен в МС до края на годината Г-н Николов, каква е сумата, която отпуска Европа за развитие на „зелените“  технологии по ОП „Конкурентоспособност“? Според индикативната годишна работна програма на  Оперативна програма „Конкурентоспособност“  в последните месеци наскоро бяха две схеми за зелени технологии. Едната е за внедряване на иновации в предприятията…

Създаваме платформа, която да бъде конкурентноспособен партньор на европейската и световна сцена на чистите технологии

post

София е домакин на първата по рода си конференцията “Cleantech Bulgaria – Marketplace, Research and Funding” Вие стартирахте нов за България проект, насочен към създаването една  Cleantech общност. Разкажете повече за него, как се стигна до концепцията и създаването й?Cleantech.bg е онлайн платформа, насочена към сектора на чистите технологии и устойчиво развитие. Това, което е…

Няма приоритетни сектори за европарите

post

Ще кандидатстват по-малко фирми по схемите за бизнеса Как ще коментирате критериите за допустимост в новата схема, която подпомага техническата модернизация в малките и средни предприятия по ОП Конкурентоспособност? Очевидно правителството не се съобрази с мнението на представителите на бизнеса и реши процедурите да бъдат ограничени по брой фирми и сектори. Това за мен е…

Някои грешки можеха да се избегнат

post

България се нуждае от култура на държавната администрация Как оценявате усвояването на евросредствата в България? Трудно е да се отсъди как европейските фондове се управляват в България към момента. Напоследък  се забелязва голямо движение в това отношение и се надявам това да доведе до някакви резултати. Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд…

Евросредствата не са безплатни

post

Емил Савов, изпълнителен директор на фонд ФЛАГ С какво е полезен фонда за местните власти? Целта на фонд ФЛАГ е да подпомага местните власти при временен недостиг на средства при изпълнението на проекти, финансирани от европейските фондове. Основната логика на тази подкрепа е същата като на самите оперативни програми –  първо се заплащат разходите по…