Според новата енергийна стратегия политиците ни не си представят света по по-различен начин след 30 г.

post

Климатичните промени разкриват възможности пред българските младежи Какви са причините за зачестилите климатични аномалии у нас като продължителни засушавания, ураганни ветрове и проливни дъждове? Причините за аномалиите в България са същите, каквито са навсякъде по света. Това са именно климатичните промени и факта, че температурите се покачват повсеместно с различни стойности. Има различаващи се фактори…

Рециклирането на отпадъците намалява с до 30% енергийните разходи за производство

post

Трицветната система на компанията спасява тонове опаковки от депата Г-н Бургуджиев, моля да представите накратко Вашата организация.  ЕКОПАК е първата лицензирана от МОСВ организация за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в България, пазарен лидер от своето създаване през 2004 г. Организацията е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон и Закона за управление…

Целта на комуникационните кампании по ЗОП е реалният резултат, а не отчитане на дейност

post

Пазарът има нужда от качествени кампании, които да доведат за по-добра информираност на хората Г-н Дурчев, преди дни БАПРА направи поредната среща с министър Томислав Дончев по въпросите, свързани с комуникационните кампании в Закона за обществени поръчки? Защо поискахте подобна среща и какви бяха вашите искания като асоциация?– Това беше трета ни среща с министър…

Най-важно е създаването на зелена култура във всеки член на екипа

post

Една компанията трябва да стимулира и подкрепя инициативността на служителите и техните идеи Защо за Вашата компания е важно да върви по пътеката на „зеления бизнес“?– Ползите са много, като започнем от намаляването на разходите и стигнем до цялостния принос към околната среда. Все пак мисля, че едно от най-важните неща е създаването на зелена…

Създаването на технологичен парк ще стимулира развитието на иновациите в България

post

Законът за иновациите ще бъде внесен в МС до края на годината Г-н Николов, каква е сумата, която отпуска Европа за развитие на „зелените“  технологии по ОП „Конкурентоспособност“? Според индикативната годишна работна програма на  Оперативна програма „Конкурентоспособност“  в последните месеци наскоро бяха две схеми за зелени технологии. Едната е за внедряване на иновации в предприятията…

Създаваме платформа, която да бъде конкурентноспособен партньор на европейската и световна сцена на чистите технологии

post

София е домакин на първата по рода си конференцията “Cleantech Bulgaria – Marketplace, Research and Funding” Вие стартирахте нов за България проект, насочен към създаването една  Cleantech общност. Разкажете повече за него, как се стигна до концепцията и създаването й?Cleantech.bg е онлайн платформа, насочена към сектора на чистите технологии и устойчиво развитие. Това, което е…

Няма приоритетни сектори за европарите

post

Ще кандидатстват по-малко фирми по схемите за бизнеса Как ще коментирате критериите за допустимост в новата схема, която подпомага техническата модернизация в малките и средни предприятия по ОП Конкурентоспособност? Очевидно правителството не се съобрази с мнението на представителите на бизнеса и реши процедурите да бъдат ограничени по брой фирми и сектори. Това за мен е…

Някои грешки можеха да се избегнат

post

България се нуждае от култура на държавната администрация Как оценявате усвояването на евросредствата в България? Трудно е да се отсъди как европейските фондове се управляват в България към момента. Напоследък  се забелязва голямо движение в това отношение и се надявам това да доведе до някакви резултати. Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд…

Евросредствата не са безплатни

post

Емил Савов, изпълнителен директор на фонд ФЛАГ С какво е полезен фонда за местните власти? Целта на фонд ФЛАГ е да подпомага местните власти при временен недостиг на средства при изпълнението на проекти, финансирани от европейските фондове. Основната логика на тази подкрепа е същата като на самите оперативни програми –  първо се заплащат разходите по…

Ще има междинна оценка на Конкурентоспособност

post

Подготвя се схема за предприятия на хора с увреждания, а някои процедури може да се отложат Какви са изводите от схемите по ОП Конкурентоспособност, които бяха затворени на скоро? Какъв беше интересът на компаниите към тях? Получените проектни предложения в абсолютни цифри бяха по-малко. Интересът към схемите не е повишен, но е запазен. Въпросът може…