Ще има междинна оценка на Конкурентоспособност

post

Подготвя се схема за предприятия на хора с увреждания, а някои процедури може да се отложат Какви са изводите от схемите по ОП Конкурентоспособност, които бяха затворени на скоро? Какъв беше интересът на компаниите към тях? Получените проектни предложения в абсолютни цифри бяха по-малко. Интересът към схемите не е повишен, но е запазен. Въпросът може…

Най-рано в края на 2010 г. ще се обяви покана за норвежките грантове

post

Общо 55 проекта в неправителствения сектор се изпълват в момента с подкрепата на Европейското икономическо пространство Какъв е размерът на финансирането, което се предоставя от грантовете по механизма за Европейското икономическо пространство? Финансовата помощ е предоставена от Норвегия, Лихтенщайн и Исландия. Норвегия е  най-големия финансов донор в програмата. Общата сума на финансовия инструмент възлиза на…

До 2 седмици плащания за бенефициенти

post

Схемата за модернизацията в големите компании може да тръгне в началото на юни Според бенефициентите плащанията по одобрени проекти по Оперативна програма Конкурентоспособност се бавят. Кога могат да очакват плащания? В момента са в процес на корекция са две от исканията за верифициране на плащания, а други две вече се намират при Управляващия орган. До…

Усвояването на еврофондовете ще доведе повече чужди инвеститори

post

България е на второ място в региона с 287 проекта или 23% от преките чуждестранни инвестиции привлечени между 2004 и 2008 г. Каква е ролята на структурните фондове за привличане на повече чуждестранни инвестиции в дадена страна? Еврофондовете са чудесна възможност да се подобрят икономическите условия и стандарта на живот. Всяка страна, която има достъп…

Днес е по-евтино да започнеш свой бизнес

post

Успешната компания може да се роди и по време на криза, достатъчно е предприемачите да разпознаят нуждите на своите клиенти. Наградата Empower ще подкрепи подобна иновативна бизнес идея с 100 хил. лв. Как се зароди тази инициатива на фондация Empower United? Това публично-частно партньорство се организира от новата фондация Empower United, правителството в лицето на…

Парите трябва да отиват там, където ще бъдат усвоени

post

По-доброто управление на евро програмите е причинната миналата година да се учреди БАКЕП. Шест месеца по-късно организацията вече е установила контакт с всички институции, а те търсят нейното становище. Колко члена има БАКЕП в момента и на какъв етап сте в изграждането на тази организация? Асоциацията беше представена официално в средата на октомври и оттогава…

Банките ще бъдат посредници по JEREMIE

post

JEREMIE е специфичен финансов инструмент, използван от ЕК, чрез който част от средствата от Структурните фондове се насочват за капиталово и дългово подпомагане на малки и средни компании. Тези пари трябва да се управляват от холдингов фонд, чиято функция е да ги разпределя към подфондовете или още посредници. Г-н Ангелов, защо правителството се фокусира приоритетно…