Схемата за фирми в затруднение се обсъжда

post

Тази процедура по ОП Конкурентоспособност трябва да се одобри и от Брюксел Новата схема по ОП Конкурентоспособност, която ще финансира консултантски услуги за предприятията в затруднение, се очаква през третото тримесечие на 2010. Това съобщиха от Управляващия орган на програмата.  Потенциалните бенефициенти вече могат да вземат участие в общественото обсъждане на насоките за кандидатстване.  Крайният…