Фондация финансира културни проекти

post

Могат да кандидатстват организации и индивидуални артисти Европейската културна фондация (ECF) която насърчава сътрудничеството в културния сектор в ЕС, предлага два типа грантове за организации и артисти. Схемата е насочена към подпомагане на инициативи, стимулиращи креативността и съвместните дейности между млади хора със социална насоченост. Първият вид грантове са предназначени за съвместни проекти на културни…

Обявиха конкурс за издаване на книги

post

Финансовата подкрепа се отпуска от Министерство на културата Министерство на културата обявява конкурсна сесия по програма “Помощ за книгата” 2011 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването. Ще се подкрепят инициативи в  следните направления –  българска и преводна художествена литература; българска и преводна хуманитаристика; литература за деца и юноши и културно-историческо наследство…