Кампания мотивира усвояването на европари

post

Финансирането е по линия на ОП Техническа помощ „Създаваме заедно” е слогонът на информационната кампания, която има за цел да мотивира потенциалните бенефициенти да се възползват от възможностите за финансиране чрез европейските фондове. Тя е част от по-голям проект на стойност 1.100 млн. лв., който е финансиран по Оперативна програма Техническа помощ и е започнал…

Дончев: Изпълнението на европроектите е абсолютно прозрачно

post

Започва кампания за популяризиране на европейските фондове у нас „Облекчаването на процедурите не е за сметка на контрола”, заяви днес министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев при старта на национална информационна кампания за еврофондовете. Според него сега правилата са по-човечни, а всеки етап от изпълнението на проектите е абсолютно прозрачен. ”Изградената…

Конкурс за докторанти дава награди от по 5 хил. евро

post

Могат да участват научни трудове с икономическа тематика Най-добрите 6 докторски тези от Централна и Източна Европа ще получат награди от по 5 хил. евро всяка. Конкурсът се организира за първа година от фондация UniCredit & Universities. Избраните тези ще бъдат публикувани и в специално издание на фондацията. Могат да участват докторанти, чийто научни трудове…

Рибно стопанство ще се модернизира с европари

post

Проектът трябва да се изпълни до март 2011 г. Безвъзмездна помощ над 260 хил. лв. ще получи фирма „Аква Фиш Пазарджик” ООД по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство. Компанията е бенефициент по мярка „Производствени инвестиции в аквакултурата” и днес е подписала договор за предоставяне на финансовата помощ с Изпълнителната агенция по рибарство и…

Над 5 хил. стопани имат право на компенсации по Натура 2000

post

Паралелно те могат и да кандидатстват за агроекологични плащания Най-малко 5 хил. земеделски стопани могат да получат финансиране по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕС”., показват анализи на Управляващия орган на земеделската програма. Процедурата има за цел да компенсира загубите от прилагането на Директивата за местообитанията и Директивата за…

Отпуска се целева субсидия за общини

post

Правителството ще финансира лихвите към фонд ФЛАГ Всяка община може да получи целева субсидия до 4 млн. лв., за да финансира лихвите и таксите по нейни заеми към Фонда за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ). Това решение е прието с ново постановление на правителството. Парите ще се предоставят от централния бюджет по бюджетите…

По-високи компенсации за необлагодетелствани райони

post

Идеята ще чака одобрение от Брюксел Значително увеличаване на нивата на компенсаторни плащания за земеделските стопани в необлагодетелствани райони ще бъде поискано от Европейската комисия. Решението е на Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Идеята е била обсъдена и единодушно приета от участниците в Постоянната работна група по ос 2 към…

Обучение за управление на риска в МСП

post

Международен семинар ще представи европроект за добри бизнес практики Как да се управлява риска по време криза ще бъде темата на безплатен семинар за малкия и среден бизнес. Гост лектори от проект Пандора, финансиран от международното Интернет общество и Програма Леонардо да Винчи на ЕС, ще участват в международната среща. Те ще представят специална онлайн…

Поставени са най-много казуси по ОП Конкурентоспособност

post

Приемният ден на министър Дончев в София е събрал 19 представители на бизнеса и НПО-та Въпроси свързани с Оперативна програма Конкурентоспособност са били най-дискутираните по време на приемния ден на министъра на еврофондовете Томислав Дончев в Министерски съвет. Гражданите са поставили конкретни казуси при изпълнението на проекти по тази програма, съобщиха от администрацията на министъра….

Чепеларе ще строи депо за отпадъци

post

Отворен е търг за изпълнител, който да подготви проекта Община Чепеларе ще изгражда съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци. За тази цел е обявена обществена поръчка за консултант по проектирането и конструирането на строителните дейности. Прогнозната стойност на тази услуга е малко над 121 хил. лв. (без ДДС), съобщиха от Агенцията по обществени…