Четири общини ще ремонтират улици с европари

post

Финансирането е по Програмата за развитие на селските райни Инвестиции за над 4 млн. лв. ще стартират и по двете общински мерки на програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – 322 „Обновяване и развитие на населените места” и 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Това съобщиха от държавен фонд Земеделие….

Стартира българският холдингов фонд по JESSICA

post

Неговият капитал е на стойност 33 млн. евро и е за инвестиции в градската среда Финансовото споразумение за създаване на Холдингов фонд по европейската инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA) се одобрява днес. То е на обща стойност 33 млн. евро и се сключва за срок от три години. Това съобщиха от Министерството…

Още 6 слънчеви централи се строят по земеделската програма

post

Финансирането е по линия на мярка 312 Шест са одобрените проекти за строеж на фотоволтаици на обща стойност над 3 млн. лв. Субсидията по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за тях е в размер на 2.1 млн. лв. Това съобщиха от Държавен фонд Земеделие. Слънчевите електроцентрали ще бъдат в областите Ямбол, Сливен, Велико…

Фонд ФЛАГ подготвя нови финансови инструменти

post

Обмислят се кредити за отпаднали проекти по ОП Регионално развитие Добрите инициативи, за които не са стигнали пари по Оперативна програма Регионално Развитие, могат да бъдат финансирани чрез заем от фонда за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ). Идеята е да бъдат обхванати проекти за пътна и образователна инфраструктура, за които са изчерпани на…

Стартира социален проект с пари от Световната банка

post

Бенефициенти на финансирането са общините Министерството на труда и социалната политика (МТСП) започва проект за социално включване със заем от Световната банка в размер на 40 млн.евро, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова. Идеята е да се разшири обхвата на услугите, свързани с грижи за деца и да се подобри училищната готовност…

Отвориха офертите за търг по ОП Транспорт

post

Избраната фирма ще има 60 месеца, за да изпълни проекта Осем фирми участват в търга за строителен надзор в обществената поръчка за “Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас”. Подадените оферти за участие в открита процедура са отворени миналата седмица, съобщиха от Управляващият орган на Оперативна програма Транспорт. Това е…

Близо 250 млн. лв. има за иновации по ОП Конкурентоспособност

post

Само 40 предприятие до сега са финансирани в тази област Три области в иновациите са приоритет на инвестиции по Оперативна програма Конкурентоспособност. Това са информационни технологии, екотехнологии и технологии, свързани с услугите за здраве, заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, който откри Иновационен форум по програмата. Така над 246 млн. евро са…

Стартира нова схема по ОП Рибарство

post

Финансирането може да достигне до 300 хил. евро за проект Кандидатстването по мярката „Пилотни проекти” от Оперативната програма за  развитие на сектор Рибарство започва от днес. Това съобщиха от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Общият й бюджет е на стойност малко над 4.17 млн. лв. и по нея ще бъдат подпомагани инвестиции, които…

Земеделската програма има нови правила за евросредствата

post

Целта на промените е да се улеснят земеделските стопани Кандидатите за евросубсидии по Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013 г.) ще могат да подават нов проект преди да са подали заявка за окончателно плащане или да са получили отказ от Държавен фонд Земеделие за извършване на окончателно плащане по предишен проект. Това…

Одобриха проекти за 515 млн. евро по програма LIFE+

post

Нейният бюджет възлиза на 2.143 млрд. евро до 2013 г. Европейската комисия одобри финансирането на още 210 нови проекта по програмата LIFE+ (2007—2013 г.). Средствата се отпускат от Европейския фонд за околна среда. Одобрените проекти са от целия ЕС и обхващат дейности, свързани с опазването на природата, политиката за околната среда, информационни и комуникационни инициативи….