Харченето на еврофондовете ще се следи онлайн

post

Достъпът до данните в ИСУН може да стане публичен Информацията за това как се усвояват парите по оперативните програми у нас ще стане достъпна за всеки в интернет само до няколко месеца. Такава е амбицията на министъра на по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Това стана ясно по време на неговата обиколка на…

До сега 22% от ОП Административен Капацитет са усвоени

post

МС е кандидатствал с едно предложение по схемата „Ефективна структура на държавната администрация” До момента по Оперативна програма Административен капацитет са сключени договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 137.12 млн. лв. Изплатените средства  възлизат на 77.24 млн. лв. или близо 22% от сумата, предвидена за цялата програма. Отворени са общо 35 процедури,…

ОП Конкурентоспособност изостава по популярност

post

Най-добре позната европрограма у нас е ОП Околна среда Само 28.5% от българите са чували за Оперативна програма Конкурентоспособност. Това показват данните на националното представително проучване на агенция ЕСТАТ по поръчка на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Целта на изследването е да се регистрира степента на информираност и нагласите на широката общественост към…

Шуменската крепост взе норвежки грант

post

Комплексът ще се сдобие със светлинни ефекти и пътеки за туристите Реставрацията и консервацията на Шуменската крепост ще се финансират със средства от програмата на Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове (EEA Grants). Финансовата помощ е на стойност малко над 340 хил. евро и се предоставя на Община Шумен. Проектът ще включва реставрация на крепостните…

Тръгна схема за превенция на наводненията в големите общини

post

Средствата се отпускат по ОП регионално развитие Отвориха схема в помощ на големите общини, които са застрашени от наводнения,  на стойност над 41.4 млн. лв. Финансирането е по линия на оперативна програма Регионална развитие, съобщиха от Управляващия орган на програмата. Бенефициенти по мярката „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” могат…

Компания от Добрич печели проект по ОП Рибарство

post

Инвестицията трябва да се реализира до юни 2011 г. Над 1.88 млн. лв. ще бъдат вложени в модерна система за отглеждане на бяла риба в село Славеево, община Добрич. Проектът се финансира по мярка „Производствени инвестиции в аквакултурата” на Оперативна програма Рибарство, съобщиха от Управляващия орган на програмата. Бенефициентът е „Бул Аква Фиш” ООД и…

Израелска фондация финансира арт проекти

post

Предоставя се грант от около 8 хил. евро Фондация Bambi подкрепя художествени проекти в областта на експерименталното кино и визуалните инсталации. Размерът на гранта е до 8 хил. евро, като сумата може да бъде и по-голяма в зависимост от конкретния проект. Приемат се идеи на артисти с различни творчески търсения, като приоритет са некомерсиални проектите,…

Кандидатстването за пролетните стажове в ЕК започна

post

Месечното възнаграждение възлиза на 1066 евро Младите хора, които искат да се запознаят отблизо с устройството на Европейската комисия трябва да подадат заявления до 1 септември тази година. Платените стажовете дават възможност да се придобие опит в различни генерални дирекции на Комисията за период от 3 до 6 месеца. Одобрените кандидати ще започнат своята практика…

Малките общини ще строят диги с европари

post

От днес се набират се проекти по процедура на ОП Регионално Развитие Започна приемът на документи по схемата „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”. Тя е на стойност 32.2 млн. лв., а средствата са по Оперативна програма Регионално развитие. Целта на мярката е да се ограничи риска от наводнения…

Старт на процедурата за водни проекти

post

Могат да кандидатстват общини с над 10 хил. жители Общо 600 млн. лв. за водни проекти се насочват към местната власт по Оперативна програма „Околна среда”. Общините с над 10 хил. еквивалент жители вече могат да кандидатстват по процедурата от приоритетна ос, съобщиха от Управляващият орган на програмата. Проектните предложения могат да включват рехабилитация и…