Българска агенция за инвестиции търси подизпълнители на проект

post

Финансирането е по линия на ОП Конкурентоспособност Обществена поръчка за популяризиране на предимствата за инвестиране в България обяви Българската агенция за инвестиции (БАИ). Прогнозната й стойност е 60 300 без ДДС, като финансирането е по приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма Конкурентоспособност. Агенцията е конкретният бенефициент по…

Обучения за фермери се финансират с европари

post

Специализирани обуващи организации ще кандидатстват по ПРСР Мярка, по която ще се предоставя финансова подкрепа за обучения в областта на земеделието и горите, стартира на 18 октомври тази година. Тя е част от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от Държавен фонд Земеделие. „Идеята е да се повиши квалификацията на земеделските производители и…

Изплатени са средства по още 4 мерки на земеделската програма

post

Бенефициентите на 19 проекта са получили плащанията Разплатени са над 4.3 млн. лв. по общо 19 проекта от Програмата за развитие на селските райони през тази седмица. Това съобщиха от Държавен фонд Земеделие. От тях 15 проекта са по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” и са на обща стойност 3.8 млн. лв. Останалите са…

Рекламна кампания трябва да увеличи приходите от туризъм с 3%

post

Финансирането е на стойност 7.9% по линия на ОП Регионално развитие До декември следващата година трябва да бъде завършен проекта за рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия. Това съобщиха от Министерството на икономиката енергетиката и туризма (МИЕТ). Финансирането е в размер на 7.9 млн. лв. и е по линия на…

Малкият бизнес в ЕС губи пари, защото не знае езици

post

Компаниите са във фокуса на Европейския ден на езиците тази година Общо 11 % от малките и средните предприятия в ЕС губят договори поради липса на езикови умения.  Стойността на тези пропуснати възможности може да достигне милиони евро и да изложи на риск работни места, показват проучвания на Европейската комисия. Ползата от езиците за предприемаческата…

Наградите на Rolex дават по 100 хил. долара на проект

post

Първият етап от кандидатстването приключва в края на май 2011 г. Оригинални инициативи могат да кандидатстват за призовете Rolex Awards for Enterprise, които се присъждат на всеки две години.  Общо 5 лауреати ще бъдат отличени с парични премии от по 100 хил. долара, хронометър Rolex и широко обществено признание. Кандидатите могат да бъдат работещи предприятия…

Инфо ден за бенефициенти от столицата и региона

post

Държавни експерти по ОП Конкурентоспособност ще разясняват как да се кандидатства по 5 схеми Информационният ден по Оперативна програма Конкурентоспособност за потенциалните бенефициенти от София и областта ще се състои утре. Представителите на бизнеса ще могат да се информират за условията на кандидатстване по схемите “ Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение”, “Развитие…

Форум за фермери от Румъния и България

post

Ще се обсъждат перспективите пред полупазарните стопанства на ЕС Европейската политика, насочена към полупазарните стопанства ще бъде във фокуса на международен семинар в румънския град Сибиу между 13 и 15 октомври. Събитието се организира със съдействието на Европейската комисия и е на тема „Полупазарните стопанства – текущо състояние и бъдещи възможности”. Това съобщиха от Министерството…

Лихвите на фонд ФЛАГ станаха по-ниски

post

Промяната важи и за всички действащи договори за кредит на общини Намалиха с близо 0.54% лихвите по заемите, които се отпускат на българските общини от фонд ФЛАГ, за да съфинансират проектите си по европрограмите. Промяната в ценовата политика на дружеството е приета от съвета на директорите на Фонда за органите на местното самоуправление в България…

Община Шумен ще финансира културни проекти

post

Крайният срок за кандидатстване изтича на 4 октомври тази година Идеи за културни проекти в Шумен могат да намерят финансова подкрепа от общинския фонд „Култура”. Местната администрация отвори третата сесия за кандидатстване, която ще бъде и последна за тази година. Приемат се предложения от физическите и юридическите лица в шест категории. А именно „Шумен –…