Проекти за общо 3 млрд. лв. са подадени по 2 земеделски мерки

post

Бюджетът на програмата до 2013 г. е малко над 1 млрд. лв. Финансовата стойност на подадените проекти по мерките 321 „Основни услуги за населението и икономика в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” по Програмата за развитие на селските райони надхвърля 3 пъти договорения бюджет. Общият брой на подадени заявления от…

Финансовите корекции на евросхемите са тема на дискусия

post

До 15 ноември се приемат коментари и предложения Започва публична дискусия за Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите за изпълнението на оперативните програми у нас. Това обявиха от Централното координационно звено за Структурните инструменти на ЕС. Документът е приет с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г.  Промяната…

Търсят се външни оценители на Европейския интеграционен фонд

post

Крайният срок за кандидатстване е 15 ноември Набират се предложения от консултанти, които могат да изготвят външната оценка на годишните програми за 2009 г. и 2010 г. на Европейския интеграционен фонд у нас. Това съобщиха от дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в социалното министерство, в качеството си на отговорен орган. Техническото задание…

Над 95 млн. лв. са платени по проекти в Южния централен район

post

Електронното кандидатстване е най-добрият инструмент срещу бюрокрацията, твърди Дончев В Южния централен район за планиране е договорена безвъзмездна финансова помощ на обща стойност от 569.20 млн. лв. и на бенефициентите са изплатени 95.52 млн. лв. Това стана ясно на публично събитие в Хасково за популяризиране на Оперативните програми в България. “Най-добре ще преодолеем бюрократичните бариери…

ЕС очаква кохезионният доклад

post

Започва дискусията към кои еврорегиони ще се насочат повече средства до 2020 г. Петият доклад за политиката на сближаване в ЕС ще бъде представен на 10 ноември тази година от Европейската комисия. Документът ще покаже какъв е напредъка през последните три години и ще има важна роля за разпределянето на евросредствата през следващия програмен период…

Все още няма визия за туризма в малките общини

post

Земеделската програма може да предостави стимули в тази насока Възможностите за развитие на малките населени места чрез финансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони  (ПРСР) обсъди заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова със Сикстус Ланер, бивш председател на Комитета по земеделие на Съвета на Европа и бивш директор на австрийския фермерски…

Евроконкурс за ученици от Благоевградска област

post

Крайният срок за участие е 10 декември тази година Евродепутатът Мария Неделчева обявява конкурс на европейска тематика за три възрастови категории ученици от Благоевградска област. Начинанието се провежда за втора поредна година, но този път обхватът му е разширен и в него ще могат да участват и най-малките ученици. Децата от 1 до 4 клас ще…

Разписаха правила за приемната по ОП Конкурентоспособност

post

Разписаха правила за приемната по ОП Конкурентоспособност Общо 16 правила за това как трябва да работи новата приемна за граждани по ОП Конкурентоспособност са публикувани от Управляващия орган на програмата. Документът разяснява каква информация може да се изисква от бенефициентите, както и задълженията на експертите да предоставят максимално изчерпателни отговори на поставените въпроси. Става ясно…

Наказанието от 20 млн. лв. на ЕК може да се намали

post

19 страни са глобени за неспазване на правилата за подпомагане на селскостопанската политика Ще се работи за намаляване на размера на наложените от Европейската комисия санкции по директните плащания на площ, заявиха от Министерството на земеделието и храните. Ведомството е предприело всички необходими действия за отстраняване на констатираните пропуски в прилагането на директните плащания за…

Пренасочват средства към мярката за млади фермери

post

Готови са първите изводи от междинната оценка на земеделската програма Земеделското министерство трябва да  прехвърли още средства по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 121 „Модернизация на земеделските стопанства”. Това е препоръката на независимите експерти от Agrotec SPA, които са изготвили предварителния доклад от междинната оценка на Програмата за развитие на селските…