Тръгват още две мерки по ОП Административен капацитет

post

Общата им стойност възлиза на 2.5 млн. лв. Днес се очаква стартът на последните две процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК), които са планирани в Индикативната годишна работна програма за 2010 г.  Това съобщиха от Управляващия орган на програмата. Общата стойност на двете процедури е 2.5 млн….

Общини ще получават финансиране от фонд „Радиоактивни отпадъци"

post

Промените в Закона за безопасно използване на ядрената енергия са приети Общините и населените места, които попадат в района на експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, ще могат да получават финансиране от едноименния фонд за проекти за устройство и развитие на територията си. Това е една от промените в Закона за безопасно използване…

ЕК влага 780 млн. евро във високи технологии

post

Компании и университети могат да кандидатстват по 7-ма рамкова програма Европейската комисия обяви мащабна покана за представяне на предложения за изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) по линия на рамковите програми на ЕС за научни изследвания. Предоставят се общо 780 млн. евро за финансиране на проекти през 2011 г.  Очаква се това…

Разплатени са последните проекти от 2009 г. за агроекология

post

400 проекта, кандидатствали по мярката 214, са се оказали недопустими Общо 160 проекта за агроекология по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са изплатени от Държавен фонд Земеделие. Подадените проекти през миналата година по мярка 214 „Агроекологични плащания” от втора ос на земеделската програма са били общо 1400, съобщи Калина Илиева, изпълнителен директор на…

Утре изтича срокът за заявяване на плащания по Красива България

post

Разплатени са 21 млн. лв. по тази програма Крайният срок за подаване на заявления в Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по механизма за уреждане на задълженията по републиканския бюджет изтича на 30 септември. Общо 21.1 млн. лв. са разплатени от министерството по 209 задължения по проект Красива България. Разплащанията се направени чрез специалният…

Търсят се експерти за работа по европрограмата с Румъния

post

Крайният срок за кандидатстване е 18 октомври Набират експерти по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България, това обявиха от съвместният технически секретариат  на програмата. Специалистите ще работен на пълен работен ден в офиса в Кълъраш, зона Кичу (Румъния). Позициите за които може да се кандидатства са ръководител Управление на проекти, финансов експерт,както и двама…

Започва инфо кампания по ОПАК

post

Държавните експерти ще се срещат с потенциални бенефициенти в различни градове Информационната кампания за новите процедури по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК), които стартираха този месец ще бъде открита от министърът на финансите Симеон Дянков.Общо 7 информационни дни ще бъдат проведени в цялата страна в периода от 5 до 25 октомври 2010 г., като първият…

Стипендии за БГ продуценти на кино и документални филми

post

Кандидатурите се приемат до 1 октомври тази година Кино и телевизионни продуценти от България могат да получат стипендия за участие в серия от работни семинари в Люксембург, Швеция и Швейцария през 2011 г. Организацията на европейските аудиовизуални предприемачи (EAVE) дава шанс на младите професионалисти от този бранш да станат част от паневропейска мрежа, която оформя…

Театърът в Бургас ще се ремонтира с евросредства

post

Крайният срок за офертите е 22 октомври тази година Министерството на културата обяви търг за изпълнител, който да преустрои държавния театър „Адриана Будевска” в Бургас. Финансирането е по линия на Оперативна програма Регионално развитие чрез Европейския фонд за регионално развитие. Предмет на поръчката е подобряването на интериора на обществените зони на театъра, като в това…

Удължен е срокът за търг по Програма Младежта в действие

post

Предложенията за малката обществена поръчка се приемат до 30 септември Национален център Европейски младежки програми и инициативи (НЦЕМПИ) промени срока за проучване на кандидатите за малката обществена поръчка, която ще популяризира Програма „Младежта в действие”.Първоначалната обявена дата, до която можеха да се изпращат писмени предложения беше 17 септември, но сега крайният срок е 16:30 часа…