Археологически обект vs. eвропроект

post

Пречиствателната станция на Търговище се финансира по инструмента ИСПА Праисторическа могила край Търговище се намира точно по трасето, откъдето трябва да минат тръбите към изграждащата се пречиствателна станция на града, алармират от общината. Проектът се финансира по програма ИСПА и е на стойност близо 16 млн. евро. Изпълнителите имат разрешение да минат през разкопките и…

Фонд Земеделие се разплати с бенефициенти

post

Плащанията са по земеделската, винарската и пчеларската програма Изплатени са проекти за близо 8 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през изминалата седмица. Това съобщиха от държавен фонд Земеделие. Преведените средства включват авансови плащания по проекти за създаване на микропредприятия, за залесяване, както и по публичните мерки от програмата. Най –…

Къщи за гости и оборудване за лаборатория с евросубсидия

post

Инвестиции по 3 мерки на земеделската програма получиха финансиране Още 24 проекта са одобрени за финансиране по 3 мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР. А това именно са  мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”,…

Нови условия при схемата за ремонт на второкласни пътища

post

Предвиденияt бюджет за целта е 501 млн. лв. Авансовите плащания по схемата ”Подкрепа за  рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища” са увеличени до 35% от стойността на безвъзмездната помощ по одобрен проект. Това съобщиха от Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие. Процедурата, която има конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”, беше актуализирана.Така към…

12 октомври – Ден на българската община

post

60% от европарите за България са насочени към общините Днес българските общини честват своя празник. Началото на тази традиция е поставено през юни 1998 г. в Благоевград, когато се провежда Третото общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Датата 12 октомври е избрана, защото на този ден през 1882 г. в брой…

Гради се път до пречиствателната станция в Димитровград

post

Финансирането е осигурено от заем на ЕИБ Днес се подписват договорите за рехабилитацията на довеждащия път до пречиствателната станция за отпадъчни води в Димитровград. Това съобщиха от Управляващия орган по Кохезионен фонд – Изпълнителна агенция ИСПА. Проектът се финансира изцяло с заемни средства от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Избраният изпълнител по обществената поръчка ще извърши…

Избраха НПО да популяризира програма Младежта в действие

post

Получени са оферти от общо три сдружения с нестопанска цел Организацията „СИ ВИ ЕС” печели малката обществен поръчка за популяризиране на програма Младежта в действие. Тя е събрала най-много точки (89 т.) и е избрана от комисията, определена от възложителя Национален център Европейски младежки програми и инициативи (НЦЕМПИ). Общо три са били кандидатите за този…

10 000 лв. ще внесе в хазната фирма за два ветропарка

post

Прокати за ветрогенератори могат да се финансират по мярка 312 Еднократна такса от по 5 000 лева за издаване на разрешения за строеж на два ветроенергийни парка в района на селата Стражица, Кремена и Тригорци ще трябва да заплати компанията Тесса Енерджи ООД на община Балчик. Това съобщиха от местната администрация. Решението е на общинските…

20% повече помощи за птицевъди и свиневъди

post

Проектното предложение чака одобрение от Министерски съвет Временната помощ за птицевъдство и свиневъдство да се увеличи с 20% на 3.48 млн. лв., предлага земеделският министър Мирослав Найденов. Средствата ще се предоставят като допълнение към антикризисната схемата, която Европейската комисия одобри през пролетта, а именно „Временна държавна помощ за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция и…

Фермерите вече продават директно продукцията си

post

Нормативната промяна получи зелена светлина от Брюксел Наредбата за специфични изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход е одобрена от Европейската комисия и до седмица ще бъде публикувана в Държавен вестник. Това съобщи министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.        С нея се дава възможност на фермерите да продават…