Още 80 общински служители станаха евроексперти

post

Разработена е платформа за дистанционно обучение на местните власти Общинари от цялата страна, обучени да управляват европроекти, получиха удостоверения от министъра по управления на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Общо 80 експерта от 22 общини са завършили успешно обучението. Най-голям интерес към обучението са проявили общините Плевен и Долни чифлик, които са обучили екипи…

Неправителственият сектор иска да подобри имиджа си

post

Организациите въвеждат правила за устойчиво управление Близо 50 организации до сега са подкрепили стандартите за добро управление на неправителствения сектор, съобщиха от фондация Работилница за граждански инициативи. Тези НПО-та ще преминат през техническа проверка за състоянието на предоставените от тях документи, след което ще преминат през оценката на независим верифициращ орган (консултантска компания или др.)….

Община Банско подготвя туристически проект

post

Очаква се финансиране по ОП Регионално развитие Банско ще кандидатства по приоритетната ос Устойчиво развитие на туризма на Оперативна програма Регионално развитие, съобщава БТА. В проектното предложения са включени Веляновата къща, Домът на изкуствата, археологическите обекти “Шипотско”, “Свети Иван”, “Свети Никола” и “Карагонско”, за които са предвидени реставрация, консервация и експониране. В зоните, където се…

Археологически обект vs. eвропроект

post

Пречиствателната станция на Търговище се финансира по инструмента ИСПА Праисторическа могила край Търговище се намира точно по трасето, откъдето трябва да минат тръбите към изграждащата се пречиствателна станция на града, алармират от общината. Проектът се финансира по програма ИСПА и е на стойност близо 16 млн. евро. Изпълнителите имат разрешение да минат през разкопките и…

Фонд Земеделие се разплати с бенефициенти

post

Плащанията са по земеделската, винарската и пчеларската програма Изплатени са проекти за близо 8 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през изминалата седмица. Това съобщиха от държавен фонд Земеделие. Преведените средства включват авансови плащания по проекти за създаване на микропредприятия, за залесяване, както и по публичните мерки от програмата. Най –…

Къщи за гости и оборудване за лаборатория с евросубсидия

post

Инвестиции по 3 мерки на земеделската програма получиха финансиране Още 24 проекта са одобрени за финансиране по 3 мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР. А това именно са  мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”,…

Нови условия при схемата за ремонт на второкласни пътища

post

Предвиденияt бюджет за целта е 501 млн. лв. Авансовите плащания по схемата ”Подкрепа за  рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища” са увеличени до 35% от стойността на безвъзмездната помощ по одобрен проект. Това съобщиха от Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие. Процедурата, която има конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”, беше актуализирана.Така към…

12 октомври – Ден на българската община

post

60% от европарите за България са насочени към общините Днес българските общини честват своя празник. Началото на тази традиция е поставено през юни 1998 г. в Благоевград, когато се провежда Третото общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Датата 12 октомври е избрана, защото на този ден през 1882 г. в брой…

Гради се път до пречиствателната станция в Димитровград

post

Финансирането е осигурено от заем на ЕИБ Днес се подписват договорите за рехабилитацията на довеждащия път до пречиствателната станция за отпадъчни води в Димитровград. Това съобщиха от Управляващия орган по Кохезионен фонд – Изпълнителна агенция ИСПА. Проектът се финансира изцяло с заемни средства от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Избраният изпълнител по обществената поръчка ще извърши…

Избраха НПО да популяризира програма Младежта в действие

post

Получени са оферти от общо три сдружения с нестопанска цел Организацията „СИ ВИ ЕС” печели малката обществен поръчка за популяризиране на програма Младежта в действие. Тя е събрала най-много точки (89 т.) и е избрана от комисията, определена от възложителя Национален център Европейски младежки програми и инициативи (НЦЕМПИ). Общо три са били кандидатите за този…