Нужни са нови схеми за финансиране в борбата с бедността

post

ЕП призова за финансова гъвкавост за постигане Целите на хилядолетието ЕС трябва да подкрепи иновативни механизми за финансиране, за да могат да се спазят Целите на хилядолетието за развитие на ООН до 2015 г. За това настояват евродепутатите, които приеха специална резолюция в Страсбург. Част от тези финансови схеми са облекчаване на тежестта на задълженията…

Земеделското ведомство подобрява администрацията си

post

Финансирането за тази цел е по ОП Административен капацитет Внедрена е система за обратна връзка с потребителите в Министерството на земеделието и храните. Това е част от изпълнението на проекта за добро управление, ефективност и прозрачност във ведомството, който се финансира със средства по Оперативна програма „Административен капацитет”. Неговата стойност е 752 хил. лв.  Сред…

Реформите в ОП Околна среда продължават

post

Всички проекти от сектор „Води” са преразгледани Сключени са общо 23 анекса към договори за безвъзмездна помощ на проекти от сектор „Води” на Оперативна програма Околна среда. Преразгледани са и други 114 договора за техническа помощ, които се подготвят за финансиране по същата програма. Това съобщиха от Управляващия орган на програмата. Анексите са резултат от…

Завършен е проект с пари от ОП Околна среда

post

Канализацията на град Приморско е на стойност 21.15 млн. лв. Днес се открива първият успешно завършен проект, финансиран по Оперативна програма Околна среда, съобщиха от Управляващия орган на програмата. Заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева прикътва на събитието. Новото съоръжение за подобряване на инфраструктурата за отпадни води на град Приморско е на обща…

Европари за реставрация на храмове

post

Мярка от земеделската програма ще подкрепя възстановяването на религиозни реликви Местните подразделения на различните вероизповедания могат да кандидатстват за средства, за да реставрират и възстановят своите храмове. Финансирането е по линия на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), а конкретната мярка е 322 „Обновяване и развитие на населените места”. Това обяви днес пред журналисти…

Зелена светлина за осем земеделски мерки

post

През септември ще се отворят още четири процедури от Програмата за развитие на селските райони По осем от мерките на земеделската програма вече се приемат проектни предложения. Това са 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства…

Кандидатства се за субсидиите за картофи до края на юни

post

Отпускат се по 121 лв. на декар за отглеждане на посевен материал Срокът за договаряне на държавната помощ за производителите на картофи е удължен до 30 юни 2010 г. Субсидията, която ще бъде изплатена, е в размер малко над 1.55 млн. лв., реши Управителния съвет на Държавен фонд Земеделие (ДФЗ). Средствата са предвидени по схемата…

Министърът на еврофондовете се среща с бенефициенти всеки месец

post

На 6 юли ще бъде първата консултация на граждани Всеки първи и трети вторник на месеца министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще се среща в кабинета си с граждани, желаещи да обсъдят с него предложенията или коментарите си по управлението на средствата от ЕС или конкретни казуси при изпълнението на…

Приключи кампанията за директни плащания на земеделците

post

Малко над 35 млн. декара ще бъдат субсидирани тази година Общо 120 000 са кандидатите, подали документи за субсидии по Схемите за директни плащания през тази година. Това съобщиха от Държавен фонд Земеделие. Официално кампанията по подаване на заявления за подпомагане на площ през тази година, която стартира на 1 март, приключи. Заявени за субсидиране…

Подготвя се откриването на схема по ОП Регионално развитие

post

Малките общини могат да коментират насоките за кандидатстване до 18 юни Публикуван е проект с насоките за кандидатстване по схемата, която финансира превантивни мерки срещу наводненията в малките общини. Това съобщиха от Управляващият орган на Оперативна програма Регионално развитие. На практика това е подготовка за отварянето на тази процедура, която е с бюджет от малко…