„Европа за гражданите“ финансира НПО-та

post

Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври тази година Бюджет от 1 млн. евро за 2011 г. е предвиден за подкрепа на организации, които насърчават активното европейско гражданство. Средствата се опускат по програма „Европа за гражданите“, а процедурата за кандидатстване вече е открита. Идеята на програмата е да се даде възможност на европейските граждани да…

Финансират младежки организации с 3.58 млн. евро

post

Срокът за кандидатстване по “Младежта в действие” изтича в средата на октомври Младежки организации могат да получат финансова подкрепа по откритата покана на Програма “Младежта в действие”, съобщиха от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура на ЕК. Във фокуса на поканата са организации, които осъществяват дейност на европейско равнище в сферата на младежта, а…

Грант за социални инициативи сред ромите

post

Предложенията за конкурса се приемат до края на юли Проекти, които подкрепят хора в риск от ромските общности, могат да получат финансиране до 2 000 долара. Грантът се отпуска от сдружение „ Жажда за живот” с партньорството на Тръст за гражданско общество за Централна и Източна Европа. Основната цел на конкурса „Мисията възможна” е да…

Малки грантове за неправителствения сектор

post

Програмата подкрепя социални проекти в населените места Фондация Лале отпуска грантове за неправителствени организации, работещи в малките населени места. До 6 хил. лв. могат да получат проекти, които насърчават участието на хората от местната общност в различни социални инициативи. Очаква се основната част от представените проекти да търсят финансиране в рамките на 2000 – 4500…