Одобрени са изменения на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

post

Правителството прие Решение за изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, като основа за водене на преговори с Европейската комисия. Съгласно една от промените ще се прехвърлят средства от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР), отговарящи на стойността на операция „Изграждане на регионални научни центрове“, в размер на 51.1 млн….

Роботи ще помагат в обучението на учениците на бургаската IT гимназията

post

Хуманоиден робот ще подпомага обучителния процес на учениците на новата IT гимназия. Той е закупен специално за нуждите на модерната Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, която след няколко дни ще отвори врати в Бургас. Идеята за закупуването на робота е на кмета на Бургас Димитър Николов, а целта е хуманоидът да се обучава…

Изготвен е оперативен план за изпълнение на първия етап на Националната стратегия за развитие на научните изследвания

post

Оперативен план за изпълнение на първия етап на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017-2030 г., приета от НС на 07.06.2017 г., бе одобрен от правителството. Основната цел е чрез мащабно, бързо и дългосрочно развитие и модернизиране на системата на научните изследвания, България да се превърне в притегателен център за авангардни…

ЕС отпуска 250 млн. евро за плодове, зеленчуци и мляко в училищата

ЕС продължава и тази година да отпуска средства за осигуряването на мляко, плодове и зеленчуци в училище, съобщи Европейската комисия. Както всяка година, бюджетът за тази цел е 150 милиона евро за плодове и зеленчуци, и 100 млн. евро за мляко и млечни изделия. Средствата служат също за образователни програми, по които учениците да научават…

България и Индия ще си сътрудничат в сферата на науката и технологиите

post

Правителството одобри програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Министерството на образованието и науката на България и Министерството на науката и технологиите на Индия за периода 2018-2021 г., съобщиха от правителствената пресслужба. Целта е да се улеснят механизмите за осъществяване на научно-техническо сътрудничество и провеждането на двустранни конкурси за съвместни проекти между…

Правителството отпусна близо 3 млн. лв. за ученически шкафчета

post

Правителството осигури близо 5.62 млн. лева за дейностите по Националната програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”, одобрена през 2018 г., съобщи правителствената информационна служба. Необходимите средства се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката. Близо 2.87 млн. от сумата ще се даде за 111 хиляди ученически шкафчета, които ще се монтират в 588…

Одобрени са 11 Национални научни програми за периода 2018-2022 г.

post

Правителството одобри 11 Национални научни програми за периода 2018-2022 г. Те имат за цел да създадат условия за търсене и намиране на решения на актуални и значими обществени предизвикателства, свързани с екологични, технологични, културно-исторически, етични, здравни, икономически и др. въпроси и проблеми, както и със стимулирането на младите учени в страната. Програмите са разработени съгласувано…

Утвърден е План за действие за 2018 г. в изпълнение на стратегията за учене през целия живот

post

Допълнителни дейности по ограмотяване на 10 000 възрастни над 16 години е една от мерките, които предвижда Планът за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година. С него ще продължи осигуряването на условия за преход към функционираща национална система за учене през…

Европейски проект представи възможности за развитие на младите хора на трудовия пазар

post

В периода от 2 май до 1 септември 2018 г. Сдружение „Обединени европейци“ осъществи проект на тема: „Възможности за развитие на младите хора на европейския трудов пазар“, реализиран по Програма Еразъм+, договор № 2018-1-BG01-KA105-047758. Той бе с времева продължителност от 4 месеца – от 2 май до 1 септември 2018 г. В него взеха участие…

В 290 училища ще бъдат реализирани проекти за иновации

post

Правителството одобри Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2018/2019 година. В него са вписани 290 учебни заведения, от 103 населени места, 90 общини и 28 области. Списъкът е приет, след като в срок до 31 януари в Министерството на образованието и науката училищата представиха своите проекти за иновации. Те са насочени към…