Медковец кандидатства за заем от фонд ФЛАГ

post

Общината вече ползва мостово финансиране от фонда Oбщина Медковец подаде искане за кредит в размер на 197 781 лв. от фонд за органите на местното самоуправление – ФЛАГ, съобщиха от финансовата институция. Целта финансиране е да се изпълни техническата помощ за проект „Изграждане на канализациона мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане, реконструкция…

Не се очаква специално финансиране за Дунавската стратегия

post

ЕК ще започне обсъждането на плановете за действие през декември „Въпросът за специален финансов инструмент, който да обслужва Дунавската стратегия не се обсъжда, но е важно България  да разпределим добре съществуващите евроресурси до 2013 г..”, заяви за Project Media заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по. Тя беше участник с дискусия за…

Земен подготвя проект по ОП Регионално развитие

post

Срокът за схемата за предотвратяване на наводнения е 1 ноември Община Земен ще кандидатства с проект по схемата „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” на ОП Регионално развитие. Това стана ясно от съобщение на Агенцията по обществени поръчки. Общината обяви избра изпълнител на обществена поръчка с предмет изготвяне на…

Седем града получават 33 млн. по програма JESSICA

post

Инструментът ще е модел за публично-частно партньорство Очаква се  до края на октомври да стартира финансовата инициатива JESSICA. Общо 33 млн. евро е финансовият ресурс, който страната ни ще може да усвои по програмата. Те ще бъдат отпуснати след като парламента ратифицира споразумението със Европейската инвестиционна банка, която през първите няколко години ще управлява инструмента….

Проблемите на бедността у нас се обсъждат на местно ниво

post

Още три дискусии се провеждат тази седмица Три местни форума се провеждат като част от инициативата „Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010”, съобщиха от министерството на труда и социалната политика (МТСП). Дискусиите са насочени към представяне на национални и местни практики и политики и разискване на конкретни проблеми на гражданите….

Project Media и Stroi Media с обща рубрика

post

„Еврорегиони” ще се фокусира върху развитието и дейността на общините в България „Еврорегиони” е новата съвместна рубрика, която започват сайтът за новини за строителство, имоти и инвестиции  www.stroimedia.bg  и сайтът, който представя най-актуалните въпроси от сферата на финансиране на политики за развитие и проектно финансиране  www.projectmedia.bg.  Рубриката ще се фокусира върху дейността на общините и…

Белослав кандидатства за втори кредит от фонд ФЛАГ

post

Финансирането е нужно за проект по ОП Регионално развитие Община Белослав е подала искане за кредит на стойност 1 млн. лв. от Фонда за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ). Средствата ще се използват за проект, който трябва да промени физическата и жизнена среда на града, съобщиха от финансовата институция. Проектът на община Белослав…

Еврофинансирането е във фокуса на дискусии в Брюксел

post

Над 6 хил. регионални и местни представители ще нищят въпроса как Европа да стане по-конкурентна “Структурните фондове са най-добрият оперативен инструмент, с който разполага Европа за изпълнение на своите политики. За да отблокира своя потенциал за развитие, Европа трябва да намали бюрократичните спънки, да избягва спусканите от горе надолу решения и да разчита в по-голяма…

Три схеми ще се открият по ОП Регионално развитие до края на 2010 г

post

Само по тази европрограма има чакащи проекти Отсъствието на готови проекти до момента е причината България да се бави в усвояването на средствата по Кохезионния фонд, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Министър Плевнелиев през журналисти. Според него обаче за разлика от други водещи оперативни програми, само по ОП Регионално развитие има готови, чакащи…

Общини ще получават финансиране от фонд „Радиоактивни отпадъци"

post

Промените в Закона за безопасно използване на ядрената енергия са приети Общините и населените места, които попадат в района на експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, ще могат да получават финансиране от едноименния фонд за проекти за устройство и развитие на територията си. Това е една от промените в Закона за безопасно използване…