Габрово подобрява градската среда с евросредства

post

Проектът започва да се изпълнява в средата на август Община Габрово получава близо 4.5 млн. лв. безвъзмездна помощ, съобщиха от местната администрация. Средства са за проект „Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, а периодът за изпълнение на предвидените дейности е 24 месеца. Целта на проекта…

Над 106 млн. лв. за подобряване на градската среда в общините

post

Договорите по схемата бяха подписани миналата средмица Общо 21 общински проекта ще се финансират по схемата “Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”. Средствата се отпускат от Оперативна програмата Регионално развитие и са на стойност над 106 млн. лв. Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие възлиза на 90.43 млн. лв….

Три училища в Плевен се ремонтират по ОП Регионално развитие

post

Около 370 хил. лв. е финансовото самоучастие на местната власт Община Плевен ще реализира проект по ОП Регионално развитие на стойност близо 7.5 млн. лв. Договорът за предоставяне на безвъзмездната помощ вече е подписан, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Средствата ще се използват за рехабилитация на три от основните улици в…

Троян търси финансиране от фонд ФЛАГ

post

Финансовата помощ е за проект, одобрен по ОП Околна среда Община Троян кандидатства за кредит в размер на 3 млн. лв. от фонда на органите на местно самоуправление (ФЛАГ). Парите ще се използват за да се подпомогне изпълнението на проект за воден цикъл на града, съобщиха от финансовата институция. Проектът вече одобрен за финансиране от…

Две общини взимат 4 млн. лв. бюджетен кредит

post

Парите ще се вложат в депа за отпадъци Общините Пловдив и Раковски получават допълнителни бюджетни кредити в размер на общо 4 млн. лв., реши кабинетът днес. Средствата ще се използват за финансиране на инфраструктурни обекти, след като общините се съгласиха да приемат обезвреждането на балирани отпадъци от Столична община. Около 2.86 млн. лв. се отпускат…

Подготвя се схема по ОП Регионално развитие

post

Общо 36 общини ще могат да кандидатстват по нея Започна обществено обсъждане на схемата „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по ОП Регионално развитие. Това е последният етап на подготовка преди да стартира приемът на проектни предложения по нея. Бюджетът на процедурата възлиза на 45.42 млн. лв. , като финансовата подкрепа за…

Летница иска заем от фонд ФЛАГ

post

Парите ще подкрепят проект по ОП Регионално развитие Община Летница кандидатства за кредит от фонда на органите на местно самоуправление (ФЛАГ) в размер на 422 000 лв. това съобщиха от финансовата институция. С тези средства ще се подпомогне изпълнението на проект, одобрен за финансиране по Оперативна програма Регионално развитие. Целта му е да се ремонтира…

Тръгна схема за превенция на наводненията в големите общини

post

Средствата се отпускат по ОП регионално развитие Отвориха схема в помощ на големите общини, които са застрашени от наводнения,  на стойност над 41.4 млн. лв. Финансирането е по линия на оперативна програма Регионална развитие, съобщиха от Управляващия орган на програмата. Бенефициенти по мярката „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” могат…

Малките общини ще строят диги с европари

post

От днес се набират се проекти по процедура на ОП Регионално Развитие Започна приемът на документи по схемата „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”. Тя е на стойност 32.2 млн. лв., а средствата са по Оперативна програма Регионално развитие. Целта на мярката е да се ограничи риска от наводнения…

Дончев е против предварителен контрол на търговете

post

Общините обсъдиха усвояването на еврофондовете днес „Предварителният контрол на обществените поръчки трябва да отпадне.”, заяви министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев по време на месечната работна среща на представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и управляващите органи на оперативните програми. Тази процедура трябва да се отмени във всички…