Общините грешат най-много в подготовката на търгове

post

По ОП Техническа помощ ще се финансира обучение за администрацията Изпълнението на оперативните програми в общините ще се подпомага със специално обучение на местните администрации. Идеята е служителите да придобият умения за подготовка на типови тръжни процедури по Закона за обществени поръчки (ЗОП). Това стана ясно по време на месечната работна среща на представители на…

Общински служители ще се учат как да подготвят европроекти

post

Безплатният курс се организира от Школата по публични финанси Набират се служители на общинските администрации у нас, за да вземат участие в тридневен курс на тема „Подготовка на проекти, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз”. Обучението е безплатно и се организира от Школата по публични финанси в Министерство на финансите. „Текучеството на кадри…

Шест еврорегиона обменят добри бизнес практики

post

Финансовата подкрепа е по линия на програма INTERREG IV C Стартира проектът СМАРТ+ на Национално сдружение на общините в България и още пет партньорски институции от Испания, Германия, Гърция, Полша и Румъния. Инициативата се финансира по европейската програма INTERREG IV C. Първата международна конференция от проекта беше открита днес в град Бургас. Ролята на българската…

Лом поиска заем от фонд ФЛАГ

post

Средствата ще съфинансират проект по ОП регионално развитие Община Лом подаде искане за кредит в размер на 793 084.37 лв. от фонд на органите на местно самоуправление (ФЛАГ), съобщиха от финансовата институция. Средствата ще бъдат използвани за изпълнението на инвестиционен проект за реконструкция и обновяване на читалища в общината. Проектът се финансира по Оперативна програма…

Подготвя се откриването на схема по ОП Регионално развитие

post

Малките общини могат да коментират насоките за кандидатстване до 18 юни Публикуван е проект с насоките за кандидатстване по схемата, която финансира превантивни мерки срещу наводненията в малките общини. Това съобщиха от Управляващият орган на Оперативна програма Регионално развитие. На практика това е подготовка за отварянето на тази процедура, която е с бюджет от малко…

Белово кандидатства за заем от фонд ФЛАГ

post

Парите ще подпомогната проект по ОП Околна среда Oбщина Белово подаде искане за кредит в размер на 191 680 лв.  от фонд на органите на местно самоуправление (ФЛАГ).  Средствата ще се използват за изпълнението на проект за техническа помощ за частично изграждане на канализационна мрежа с пречиствателна станция за отпадъчни води и рехабилитация на съществуващата…

Изтича срокът за 5 схеми на ОП Административен капацитет

post

Общият бюджет на процедурите е 27.5 млн.лв. Днес приключва набирането на проектни предложения по пет процедури по Оперативна програма Административен капацитет. Те са на обща стойност 27.5 млн. лв., бяха отворени в края на март тази година и са насочени към централната, областната и общинската администрация. Броят на получените проектни предложения ще бъде оповестен в…

Пещера кандидатства за заем от фонд ФЛАГ

post

Проектът е за модернизация на училища и детски градини Община Пещера е третата, която подава искане за кредит от фонд на органите на местно самоуправление (ФЛАГ) от началото на месеца. Сумата, за която тя кандидатства, е в размер на 2 млн. лв. и с нея ще се съфинансира на проект за ремонт и модернизация на…

Три общини са одобрени за кредитиране от фонд ФЛАГ

post

Община Казанлък ще заеме 1.95 млн. лв. за проект по оперативна програма околна среда Фондът на органите на местно самоуправление (ФЛАГ) отпусна заеми на обща стойност 3.25 млн. лв. на три общини. Средствата ще подпомогнат изпълнението на проекти по ОП Регионално развитие и ОП Околна среда на територията на Казанлък, Искър и Стралджа. Кредитът на…

Лясковец търси заем от фонд ФЛАГ

post

Съфинансирането е нужно за ремонт на читалището в с. Козаревац Община Лясковец кандидатства за кредит от фонда на органите на местно самоуправление (ФЛАГ) в размер на 160 хил. лв.  Средствата ще подпомогнат изпълнението на инвестиционен проект за обновяване и модернизация на читалище „Земеделец – 1899″ в село Козаревац по Оперативна програма Регионално развитие. Това става…