Строежът на водопровода в Шумен се бави

post

Проектът се финансира по предприсъединителната програма ИСПА Около 60 % от водопроводната мрежа на град Шумен, която се финансира по програма ИСПА, е изпълнена. Общата стойност на проекта възлиза на 30 млн. евро. Крайният срок за да се изпълнят строителните дейности е 20 ноември тази година. До сега са изградени около 40 км. водопровод от…

Велинград кандидатства за заем от фонд ФЛАГ

post

Проектът се финансира по ОП Регионално развитие Община Велинград подаде искане за кредит от фонда за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ) в размер на 328 482.57 лв., съобщиха от финансовата институция. Средствата ще се използват за укрепването на свлачищни процеси в община Велинград. Проектът е финансиран от Оперативна програма Регионално развитие приоритетна ос…

Три общини получават заеми от фонд ФЛАГ

post

Средствата ще съфинансират проекти по ОП Околна среда и ОП Регионално развитие Общините Троян, Панагюрище и Драгоман са одобрени за кредитиране от фонда за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ). Финансовата институция ще им отпусне заеми на обща стойност 3.49 млн. лв. Финансирането е предназначено за проекти, одобрени по Оперативна програма Околна среда и…

Свиленград търси втори заем от фонд ФЛАГ

post

Средствата ще послужат за проект, финансиран по земеделската програма Община Свиленград подаде искане за кредит от фонда за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ). Размерът на заема е 382 961 лв., съобщиха от финансовата институция. Средствата ще бъдат използвани за подобряване на жизнената среда в град Свиленград чрез рехабилитация на обществени зелени площи. Проектът…

Над 14 млн. евро за трансграничната програма с Македония

post

Средствата трябва да бъдат усвоени до края на идната година До края на годината ще приключи подбора на проектите, които ще се финансират по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. До сега са постъпили общо 96 проектни предложения на общини, стана ясно след като министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и…

Троян търси одитор за водните си проекти

post

Финансирането е по линия на ОП Околна среда Община Троян обяви малка обществена поръчка за независим финансов одит на изпълнението и отчитането на проекти, финансирани по Оперативна програма Околна среда. Това съобщиха от Агенцията по обществените поръчки (АОП). Прогнозна стойност на услугата, без ДДС, е 555 хил. лв., а срокът за изпълнението й е края…

Четири общини правят проекти за регионални депа

post

През септември още 13 ще бъдат поканени да кандидатстват по тази мярка Изпратени са покани на 4 общини, за да подготвят проекти за сектор „отпадъци” на Оперативна програма Околна среда, съобщиха от Управляващия орган на програмата. Така Перник, Ботевград, Видин и Бургас вече готвят своите проектни предложения. Общата индикативна стойност на предвидените за тях финансови…

Бургас ремонтира социални домове за близо 453 хил. лв.

post

Средствата се отпускат по програма Красива България Два проекта в Бургас са получили зелена светлина за финансиране по Красива България. Това съобщи директор на дирекция „Социално подпомагане и трудова заетост”Мая Казанджиева пред агенция Фокус. Общата стойност на проектите възлиза на 453 хил. лв. Така с пари по програмата ще се ремонтира защитеното жилище за хора…

Трън готви 2 проекта по земеделската програма

post

Финансирането е по линия на мерки 321 и 313 Община Трън ще кандидатства с два проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това заяви кметът на Община Трън Станислав Николов пред агенция Фокус. Единият е по мярка 321 за пълно преасфалтиране на четвъртокласна пътна мрежа между 10 села.  А вторият проект е по…

Габрово пуска търг за строителен надзор

post

Проектът е в рамките на изграждането на воден цикъл в града Община Габрово обяви обществена поръчка за строителен надзор и консултантски услуги в рамките на интегрирания проект за водния цикъл на града. Финансирането се предоставя по Оперативна програма Околна среда, съобщиха от Агенцията за обществени поръчки. Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС) възлиза на близо 5.55…