Тръгна схема за превенция на наводненията в големите общини

post

Средствата се отпускат по ОП регионално развитие Отвориха схема в помощ на големите общини, които са застрашени от наводнения,  на стойност над 41.4 млн. лв. Финансирането е по линия на оперативна програма Регионална развитие, съобщиха от Управляващия орган на програмата. Бенефициенти по мярката „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” могат…

Малките общини ще строят диги с европари

post

От днес се набират се проекти по процедура на ОП Регионално Развитие Започна приемът на документи по схемата „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”. Тя е на стойност 32.2 млн. лв., а средствата са по Оперативна програма Регионално развитие. Целта на мярката е да се ограничи риска от наводнения…

Дончев е против предварителен контрол на търговете

post

Общините обсъдиха усвояването на еврофондовете днес „Предварителният контрол на обществените поръчки трябва да отпадне.”, заяви министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев по време на месечната работна среща на представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и управляващите органи на оперативните програми. Тази процедура трябва да се отмени във всички…

Общините грешат най-много в подготовката на търгове

post

По ОП Техническа помощ ще се финансира обучение за администрацията Изпълнението на оперативните програми в общините ще се подпомага със специално обучение на местните администрации. Идеята е служителите да придобият умения за подготовка на типови тръжни процедури по Закона за обществени поръчки (ЗОП). Това стана ясно по време на месечната работна среща на представители на…

Общински служители ще се учат как да подготвят европроекти

post

Безплатният курс се организира от Школата по публични финанси Набират се служители на общинските администрации у нас, за да вземат участие в тридневен курс на тема „Подготовка на проекти, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз”. Обучението е безплатно и се организира от Школата по публични финанси в Министерство на финансите. „Текучеството на кадри…

Шест еврорегиона обменят добри бизнес практики

post

Финансовата подкрепа е по линия на програма INTERREG IV C Стартира проектът СМАРТ+ на Национално сдружение на общините в България и още пет партньорски институции от Испания, Германия, Гърция, Полша и Румъния. Инициативата се финансира по европейската програма INTERREG IV C. Първата международна конференция от проекта беше открита днес в град Бургас. Ролята на българската…

Лом поиска заем от фонд ФЛАГ

post

Средствата ще съфинансират проект по ОП регионално развитие Община Лом подаде искане за кредит в размер на 793 084.37 лв. от фонд на органите на местно самоуправление (ФЛАГ), съобщиха от финансовата институция. Средствата ще бъдат използвани за изпълнението на инвестиционен проект за реконструкция и обновяване на читалища в общината. Проектът се финансира по Оперативна програма…

Подготвя се откриването на схема по ОП Регионално развитие

post

Малките общини могат да коментират насоките за кандидатстване до 18 юни Публикуван е проект с насоките за кандидатстване по схемата, която финансира превантивни мерки срещу наводненията в малките общини. Това съобщиха от Управляващият орган на Оперативна програма Регионално развитие. На практика това е подготовка за отварянето на тази процедура, която е с бюджет от малко…

Белово кандидатства за заем от фонд ФЛАГ

post

Парите ще подпомогната проект по ОП Околна среда Oбщина Белово подаде искане за кредит в размер на 191 680 лв.  от фонд на органите на местно самоуправление (ФЛАГ).  Средствата ще се използват за изпълнението на проект за техническа помощ за частично изграждане на канализационна мрежа с пречиствателна станция за отпадъчни води и рехабилитация на съществуващата…

Изтича срокът за 5 схеми на ОП Административен капацитет

post

Общият бюджет на процедурите е 27.5 млн.лв. Днес приключва набирането на проектни предложения по пет процедури по Оперативна програма Административен капацитет. Те са на обща стойност 27.5 млн. лв., бяха отворени в края на март тази година и са насочени към централната, областната и общинската администрация. Броят на получените проектни предложения ще бъде оповестен в…