LEGO вече е зелена и до 2030 г. всички играчки трябва да са природосъобразни

post

На 1 август датската компания LEGO пусна в продажба първата си изцяло природосъобразна серия модули във формата на растения и листа. Целта на компанията е до 2030 г. всичките им главни продукти и опаковките им да са направени изцяло от материали с естествен произход, съобщава “Бизнес инсайдър”, пише Дневник. Суровината за продуктите от специалната серия…

Севлиево, Дряново и Сухиндол изграждат инсталации за преработка на отпадъци по ОПОС

post

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци с общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. Проектът включва две инсталации за компостиране на територията на Севлиево и Дряново и изграждане на площадка за компостиране на място за община Сухиндол. Съоръженията ще обслужват над 42 000 жители. Компостиращите…

Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ

post

Министерството на околната среда и водите информира заинтересованите страни, че на адрес: https://public-zopoesht.moew.government.bg/services е осигурена възможност за онлайн подаване на информация за вписване в публичния регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) от задължените по закона органи на изпълнителната власт и оператори. Информацията може да се подаде с квалифициран електронен подпис (КЕП). За…

Министерският съвет одобри изменение на ОПОС 2014-2020 г.

post

Правителството одобри изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.). С промените се актуализира информация за периода на завършване на дейностите по „Интегриран проект за водния цикъл на град Враца – II фаза“. Проектът е стартирал през програмен период 2007-2013 г. и неговото изпълнение продължава като втора фаза през настоящия…

Само 40 % от реките, езерата и морските крайбрежия в ЕС отговарят на екологичните изисквания

post

Само 40 процента от реките, езерата и морските крайбрежия в Европейския съюз отговарят на екологичните изисквания. Най-замърсените речни води са в Германия и Полша, а най-чистите езера се намират в Австрия. Това показва доклад на Европейската агенция за околна среда, пише agro.bg. Екологичните изисквания за повърхностните води бяха създадени с целта до 2015 година да…

ОПОС ще финансира ВиК проекти за 1,35 млрд. лв.

post

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) обяви процедура за изграждане на ВиК инфраструктура с общ размер 1,35 млрд. лв. С това финансовият размер на обявените процедури по ОПОС възлиза на 99% от общия бюджет по програмата. Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретни бенефициенти. Това са 14-те…

ЕК с няколко забележки към България

post

ЕК настоява България да подобри прилагането на законодателството на ЕС за опазване на природата, да приложи новите правила за данните на пътниците, както и да приложи законодателството за киберсигурността, съобщава Дарик. Европейската комисия съобщи, че изпраща допълнително официално уведомително писмо на България заради постоянни пропуски при прилагането на законодателството на ЕС за опазване на природата….

Съветът на Европа поднови Европейската диплома на „Централен Балкан“

post

Комитетът на министрите към Съвета на Европа поднови Европейската диплома за защитени територии на Национален парк „Централен Балкан“ за още десет години, съобщи agro.bg. Решението е от 4 юли т. г., когато Комитетът на министрите приема Резолюция CM/ ResDip (2018) 9, с която подновява европейската диплома за защитените територии, предоставена на Националния парк „Централен Балкан”…

Златица и още шест общини ще изграждат инсталации за преработка на отпадъци

post

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци в общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч. Проектът включва инсталации за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци и за предварително третиране на битови отпадъци. Съоръженията ще обслужват 21 000 жители. Компостиращата инсталация е предвидена…

Кабинетът прие изменения на нормативни актове в управлението на отпадъците

post

Правителството прие изменения в нормативни актове в областта на управлението на отпадъците. Промените целят оптимизиране на резерва от рециклируеми количества отпадъци, както и подобряване на ефективността на системите за управление в контекста на новоприетия законодателен пакет „Отпадъци“ във връзка с кръговата икономика, с който се поставят нови високи цели за рециклиране. С промени в Наредбата за…