Започва проект за подобряване състоянието на видове и местообитания в ПП „Златни пясъци“

post

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и директорът на Дирекция на Природен парк „Златни пясъци“ Даринка Сарова подписаха договор за подобряване природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата „Натура 2000“, които попадат в парка. С изпълнението на проекта ще се извършат дейности за опазване на Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) и Дългоух…

МОСВ осигури чували, ръкавици и гориво за кампанията „Да изчистим България заедно“

post

За седма поредна година Министерството на околната среда и водите е партньор и участва активно в инициативата, организирана от bTV „Да изчистим България заедно“. Символът и талисман на кампанията „Да изчистим България заедно“ – Зеленко Зеленков, „помогна“ на служителите от Национален парк „Централен Балкан“ и на РИОСВ – Смолян да натоварят чувалите и ръкавиците за…

Стартира проект за подобряване на местообитания в резервата „Сребърна“

post

Стартира  проект за подобряване на природозащитното състояние на горските природни местообитания на територията на Поддържан резерват „Сребърна“. Бенефициент е Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе. Целта е възстановяването и поддържането на местообитания, оценени в „неблагоприятно лошо състояние” съгласно проекта за „Картиране и определяне на природозащитното състояние на висши растения, мъхове и природни…

ЕС ни даде над €2.25 млн. за ликвидиране на щетите от наводненията в Бургаско

post

Помощите от ФСЕС на стойност от 34 млн. eвро, отпуснати за възстановяване в Гърция, Полша, Литва и България след природните бедствия през 2017 г., бяха одобрени от Комисията по бюджети в сряда, съобщава inews.bg. Средствата, които следва да бъдат потвърдени на пленарно заседание в Страсбург и Съвета, включват 16 918 941 евро за възстановяване в…

До 2030 година вредните емисии на територията на Европейския съюз да бъдат намалени с 45%

post

До 2030 година вредните емисии на територията на Европейския съюз да бъдат намалени с 45 процента – тази амбициозна цел си поставя Европейската комисия, пише agro.bg. Предложението идва от комисаря за климата и енергетиката Мигел Ариас Канете. Новата стойност трябва да послужи като сигнал за останалия свят да предприеме адекватни мерки за борба срещу глобалното…

Нова Зеландия забранява найлоновите торбички

post

Тотална забрана за еднократните найлонови торбички ще въведе Нова Зеландия в рамките на една година, обяви министър-председателят на страната. Търговците ще получат 6 месеца гратисен период, в който да прекратят употребата им. При нарушения ги грозят глоби до 100 хиляди новозеландски долара, което е равно на 60 хиляди евро. “Отказваме се от найлоновите торбички за…

40% от горите у нас са сертифицирани по системата FSC

post

Всички сертифицирани към момента гори в България преминаха през одит спрямо новите изисквания на FSC националния стандарт за горска сертификация, съобщава agro.bg. Това означава, че изискванията за отговорно управление на горите стават общовалидни за територията на цялата страна. Към момента 1 489 664 ха или почти 40 % от горите у нас са сертифицирани именно…

LEGO вече е зелена и до 2030 г. всички играчки трябва да са природосъобразни

post

На 1 август датската компания LEGO пусна в продажба първата си изцяло природосъобразна серия модули във формата на растения и листа. Целта на компанията е до 2030 г. всичките им главни продукти и опаковките им да са направени изцяло от материали с естествен произход, съобщава “Бизнес инсайдър”, пише Дневник. Суровината за продуктите от специалната серия…

Севлиево, Дряново и Сухиндол изграждат инсталации за преработка на отпадъци по ОПОС

post

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци с общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. Проектът включва две инсталации за компостиране на територията на Севлиево и Дряново и изграждане на площадка за компостиране на място за община Сухиндол. Съоръженията ще обслужват над 42 000 жители. Компостиращите…

Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ

post

Министерството на околната среда и водите информира заинтересованите страни, че на адрес: https://public-zopoesht.moew.government.bg/services е осигурена възможност за онлайн подаване на информация за вписване в публичния регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) от задължените по закона органи на изпълнителната власт и оператори. Информацията може да се подаде с квалифициран електронен подпис (КЕП). За…