Одобриха изграждането на депо за битови отпадъци Луковит

post

Проектът е в размер на 16,5 млн. лв. и се финансира по ОП „Околна среда” Висшият експертен екологичен съвет при МОСВ одобри инвестиционно предложение за изграждане на регионален център за управление на отпадъците на територията на Община Луковит, съобщават от Коалиция за устойчиво развитие. Проектт предвижда  осъществяването на инвестиционно предложение “Изграждане на регионален център за…

Ямбол може да получи над 100 млн. лв по два екопроекта

post

Общинските съветници ще решават за кандидатурата Двата големи екологични проекта на община Ямбол – за водния цикъл и за регионалното депо са внесени в Общинския съвет, съобщиха от пресцентъра на общината. Ако съветниците дадат съгласие за кандидатстване и вземат решение относно финансовото участие на общината, градът ще има защитени проекти на стойност над 100 млн….

Ловеч депозира проектно предложение за подобряване на ВиК мрежата

post

Проектът е за над 8,5 млн. лева В края на април община Ловеч депозира проектно предложение за подобряване на водоснабдителната и канализационна система на града по ОП „Околна среда 2007 – 2013” , съобщават от местната администрация. Инвестиционният включва изграждане и реконструкция на необходимите елементи към главните канализационни колектори в квартал Гозница, квартал Дръстене, Източна…

Ще търсим еврофинансиране за подобряване качеството на въздуха

post

Това ще бъде сред приоритетите на следващия програмен период Страната ни ще настоява подобряването на качеството на въздуха в населените места да бъде сред приоритетните области за финансиране през следващия програмен период – 2014-2020 г. Това каза министърът на околната среда и водите Нона Караджова на  конференция “Smart city – модел на устойчиво местно развитие”,…

Ловеч получава близо 1 млн. лв за реконструкция на коритото на р. Осъм

post

Средствата се осигуряват по ОП „Регионално развитие” Община Ловеч ще получи близо 1 млн. лв по проект за предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на коритото на р. Осъм, съобщават от пресцентъра на града. Средствата се отпускат безвъзмездно по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,  Приоритет 1 „Устойчиво и интегрирано градско…

МОСВ отправи покана за участие в група за разработване на Националната програма за развитие

post

НПО могат да заявят интерес до 10 май Министерство на околната среда и водите отправи покана за заявяване по принцип на интерес от страна на платформи на НПО за участие в дейността на тематична работна група към МОСВ за разработване на Националната програма за развитие – България 2020, в частта за околна среда, съобщават от…

В Стара Загора заработва пречиствателна станция за отпадъчни води

post

Финансирането е по ИСПА Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) и довеждащ колектор към нея ще бъде открита  днес в Стара Загора. Проектът е изграден със средства по Финансов меморандум между Европейската комисия и правителството на България, съобщават от пресцентъра на МРРБ. Инфраструктурните обекти са част от мащабния проект “Изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни…

Три мерки от ПРСР подпомагат производството на биомаса

post

Страната ни има потенциал да развива този сектор, стана ясно на конференция за ВЕИ В страната има огромен потенциал за изграждане на високоефективни централи на дървесна биомаса, в т.ч енергийни трески, пелети, брикети и др. с цел оползотворяването му.  Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова на кръгла маса ”Възобновяема енергия: от идеи…

Определени са 6 държавни горски предприятия

post

Със заповед на министъра е разписано и избирането на членовете на Управителните съвети към дружествата На основание новият Закон за горите, със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, е определен териториалният обхват на дейност на новите 6 държавни горски предприятия и техните седалища. Определени са и териториалните поделения на държавните предприятия,…

Бургас получава финансиране по девет екопроекта

post

Средствата са за озеленяване, облагородяване и обособяване на места за отдих Община Бургас ще получи финансиране по девет екопроекта от бюджета на Националната кампания “За чиста околна среда”, организирана от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС ). Общият финансов ресурс на програмата  е…