ЕК увеличи парите за хуманитарна помощ

post

За последна година са отпуснати над 111 млн. евро Европейската Комисията ще мобилизира още 30 млн. евро за спешна хуманитарна помощ.  С тези средства общата сума на хуманитарните помощи, отпуснати за засегнатото от наводненията население, ще достигне 70 млн. евро.  Това обяви Кристалина Георгиева, европейски комисар по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи….

БГ пристанище с екосертификат

post

Парите са по линия на ОП за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа Система за екологично сертифициране на пристанищата ще бъде разработена в рамките на проекта ECOPORT 8 (2009-2012), който се изпълнява от Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) в Бургас. Пилотната инициатива ще бъде изпробвана на пристанище Бургас и т ще е първото у нас с…

ОП Околна среда продължава с реформите

post

Бенефициентите ще помагат в оптимизацията на процесите Събират се идеи за това как да се улеснят процедурите за финансиране по Оперативна програма Околна среда. Управляващият орган на програмата покани всички бенефициенти да изпратя своите предложения на адрес: ope@moew.government.bg. Целта е да се оптимизират процесите по подготовка и изпълнение на проекти по ОП Околна среда. Мненията…

Одобриха проекти за 515 млн. евро по програма LIFE+

post

Нейният бюджет възлиза на 2.143 млрд. евро до 2013 г. Европейската комисия одобри финансирането на още 210 нови проекта по програмата LIFE+ (2007—2013 г.). Средствата се отпускат от Европейския фонд за околна среда. Одобрените проекти са от целия ЕС и обхващат дейности, свързани с опазването на природата, политиката за околната среда, информационни и комуникационни инициативи….

Служители в ОП Околна среда ще се обучават

post

Управляващият орган търси компания, която да подготви тръжните документи Оперативна програма Околна среда ще обяви обществен търг за провеждане на обучения на служителите си. Преди това Управляващият орган ще избере изпълнител, който да изготви цялостната документация за открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Това съобщиха от институцията. Всички организации, които имат опит в…

ОП Околна среда ще гради медиен имидж

post

Подготвя се проучване на потенциалните кандидати за държавната поръчка Малка обществена поръчка за разработката на медийна стратегия ще проведе Управляващият орган на Оперативна програма Околна среда. Изпълнителят ще има задачата да изгради положителен имидж на програмата сред обществеността. Едно от изискванията към кандидатите е да имат опит в тази област. Те трябва да изпратят кратко…

Старт на процедурата за водни проекти

post

Могат да кандидатстват общини с над 10 хил. жители Общо 600 млн. лв. за водни проекти се насочват към местната власт по Оперативна програма „Околна среда”. Общините с над 10 хил. еквивалент жители вече могат да кандидатстват по процедурата от приоритетна ос, съобщиха от Управляващият орган на програмата. Проектните предложения могат да включват рехабилитация и…

Опазват застрашени растения с европари

post

Проектът трябва да бъде изпълнен до сердата на 2013 г. Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора ще се изгради у нас, като част от средствата са по линия на европейския финансов механизъм LIFE+. Общата стойност  на проекта е 503 778 евро, а финансирането от Европейската комисия възлиза на 227 957…

ЕК ни предупреждава заради Директивата за наводненията

post

Част от дейностите, които България не е извършила, са предвидени в ОП Околна среда България е сред общо 10-те страни членки на ЕС, които днес получиха предупреждение от Европейската комисия, че не спазват законодателството в областта на околната среда. В рамките на два месеца страната трябва да представи в Брюксел обосновано мнение за тези несъответствия….

Ботевград ще е с първото регионално депо за отпадъци

post

Общо три общини са получили покани да започнат изграждането на тези проекти Очаква се след 2 години да бъде завършена регионална система за управление на отпадъците в Ботевград.  Това ще бъде първото съоръжение от този тип в страната, заяви ръководителят на Управляващия орган на ОП Околна среда Малина Крумова на асамблеята на Асоциацията на еколозите…