Одобриха проекти за 515 млн. евро по програма LIFE+

post

Нейният бюджет възлиза на 2.143 млрд. евро до 2013 г. Европейската комисия одобри финансирането на още 210 нови проекта по програмата LIFE+ (2007—2013 г.). Средствата се отпускат от Европейския фонд за околна среда. Одобрените проекти са от целия ЕС и обхващат дейности, свързани с опазването на природата, политиката за околната среда, информационни и комуникационни инициативи….

Служители в ОП Околна среда ще се обучават

post

Управляващият орган търси компания, която да подготви тръжните документи Оперативна програма Околна среда ще обяви обществен търг за провеждане на обучения на служителите си. Преди това Управляващият орган ще избере изпълнител, който да изготви цялостната документация за открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Това съобщиха от институцията. Всички организации, които имат опит в…

ОП Околна среда ще гради медиен имидж

post

Подготвя се проучване на потенциалните кандидати за държавната поръчка Малка обществена поръчка за разработката на медийна стратегия ще проведе Управляващият орган на Оперативна програма Околна среда. Изпълнителят ще има задачата да изгради положителен имидж на програмата сред обществеността. Едно от изискванията към кандидатите е да имат опит в тази област. Те трябва да изпратят кратко…

Старт на процедурата за водни проекти

post

Могат да кандидатстват общини с над 10 хил. жители Общо 600 млн. лв. за водни проекти се насочват към местната власт по Оперативна програма „Околна среда”. Общините с над 10 хил. еквивалент жители вече могат да кандидатстват по процедурата от приоритетна ос, съобщиха от Управляващият орган на програмата. Проектните предложения могат да включват рехабилитация и…

Опазват застрашени растения с европари

post

Проектът трябва да бъде изпълнен до сердата на 2013 г. Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора ще се изгради у нас, като част от средствата са по линия на европейския финансов механизъм LIFE+. Общата стойност  на проекта е 503 778 евро, а финансирането от Европейската комисия възлиза на 227 957…

ЕК ни предупреждава заради Директивата за наводненията

post

Част от дейностите, които България не е извършила, са предвидени в ОП Околна среда България е сред общо 10-те страни членки на ЕС, които днес получиха предупреждение от Европейската комисия, че не спазват законодателството в областта на околната среда. В рамките на два месеца страната трябва да представи в Брюксел обосновано мнение за тези несъответствия….

Ботевград ще е с първото регионално депо за отпадъци

post

Общо три общини са получили покани да започнат изграждането на тези проекти Очаква се след 2 години да бъде завършена регионална система за управление на отпадъците в Ботевград.  Това ще бъде първото съоръжение от този тип в страната, заяви ръководителят на Управляващия орган на ОП Околна среда Малина Крумова на асамблеята на Асоциацията на еколозите…

Реформите в ОП Околна среда продължават

post

Всички проекти от сектор „Води” са преразгледани Сключени са общо 23 анекса към договори за безвъзмездна помощ на проекти от сектор „Води” на Оперативна програма Околна среда. Преразгледани са и други 114 договора за техническа помощ, които се подготвят за финансиране по същата програма. Това съобщиха от Управляващия орган на програмата. Анексите са резултат от…

Завършен е проект с пари от ОП Околна среда

post

Канализацията на град Приморско е на стойност 21.15 млн. лв. Днес се открива първият успешно завършен проект, финансиран по Оперативна програма Околна среда, съобщиха от Управляващия орган на програмата. Заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева прикътва на събитието. Новото съоръжение за подобряване на инфраструктурата за отпадни води на град Приморско е на обща…

Одобрени са отчетите за 2009 г. на пет европрограми

post

Има новата концепция за финансирането на дейности по опазване на природата у нас Годишните доклади за изпълнението на пет от оперативните програми бяха одобрени на второто заседание на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз. Те са ОП Административен капацитет, ОП Транспорт, ОП Околна среда, ОП Техническа помощ и ОП Конкурентоспособност. Документите…