МЗХ стартира диалог с преработвателния сектор за мярка 4.2

post

Министерството на земеделието и храните стартира диалог с неправителствения сектор в преработвателната индустрия за това какви промени да бъдат направени в правилата за прилагане на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Това съобщи агроминистърът Десислава Танева. Тя уточни, че към момента по първия прием на същата мярка има одобрени и сключени 133 договора…

38-ми сме в класацията на ООН за най-иновативни икономики в света

post

Миналата година България е била на 39-о място Китай е на 25-о място в класация на ООН на най-иновативните икономики в света, доминирана обикновено от най-развитите страни, предаде ДПА, цитирана от БНТ. Китай се е издигнал на по-високо стъпало в публикувания вчера Глобален иновационен индекс, включващ 128 страни, подредени според възможностите им за иновации и…

Стартира приемът на заявления по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от ПМДР 2014-2020 г.

post

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 16.10.2016 г. От 18 юли 2016 г. стартира приемът на заявления по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Мярката се отнася за дейности, свързани с модернизацията, внедряване на нови продукти, подобряване условията на труд и…

26.1% от предприятията с иновации за периода 2012 – 2014 г.

post

Иновационната активност намалява с 1.3 пункта в сравнение с предходното изследване на НСИ През периода 2012 – 2014 г. 26.1% от предприятията осъществяват иновационна дейност. От всички предприятия 17.1% реализират технологични иновации (продуктови, процесови, незавършена или преустановена иновационна дейност), а 16.3% внедряват нетехнологични иновации (организационни и маркетингови иновации). Това съобщиха от Националния статистически инцтитут. През…

МИЕ с проект на "План за действие за реиндустриализация на България за периода 2014-2015 г."

post

Основните области на действие, заложени в него, са човешки капитал и умения, достъп да финансиране; иновации и научно-изследователска дейност в промишлените предприятия, бизнес среда, предприемачество;, интернационализация, инвестиции и енергетика Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на населението. Затова Европа все по-ясно…

ЕК: Промишлеността е фактор за икономически растеж

post

Необходими са и мерки за модернизиране на промишления отрасъл, като се отделят средства за иновации, ефективно използване на ресурсите, развитие на нови технологии Европейската комисия призовава държавите членки да признаят водещото значение на промишлеността като фактор за икономически растеж, заетост и повишаване на конкурентоспособността чрез мерки във всички области на политиката. Комисията иска Съветът и…

ЕК с пакет от реформи по Общата политика в областта на рибарството

post

Предвиждат се мерки за прекратяване на прекомерния улов и забрана за изхвърляне на риба в морето Пакетът от реформи на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), включително мерки за прекратяване на прекомерния улов и забрана за изхвърляне на риба в морето, беше одобрен с окончателно гласуване на пленарно заседание във вторник. Правилата за етикетиране…

Увеличават бюджета на процедурата за внедряване на иновации в предприятия

post

Бенефициентите ще се възползват от над 88 млн. лева в повече Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ взе решение общият бюджет на процедура „Внедряване на иновации в предприятията” да се увеличи с 88 232 409.65  лева. Така общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедуратаще стане 176 244 759.65  лева.  Допълнителните средства ще…

Получаваме над 85 млн. лева от фонд "Козлодуй"

post

Фондът отпуска финансова помощ в размер на близо 35 млн. евро за изпълнението на пет високоприоритетни енергийни проекти в рамките на “не-ядрения” прозорец Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и  донорите на Международния фонд “Козлодуй” (МФК) договориха общо пет нови споразумения за безвъзмездна помощ на стойност над 85 милиона евро. Това се случи в рамките…

Строителството в ЕС отбелязва лек спад

post

България и Франция регистрират най-голям растеж на месечна база Строителната продукция намалява с 0.8% в страните от еврозоната и с 0.4% в целия Европейски съюз през февруари спрямо предишния месец, сочат данните на Европейската статистическа служба “Евростат”. На годишна база спрямо февруари 2012 г. общата строителната продукция в еврозоната нараства с 0.8%, но средно за…