ЕК с пакет от реформи по Общата политика в областта на рибарството

post

Предвиждат се мерки за прекратяване на прекомерния улов и забрана за изхвърляне на риба в морето Пакетът от реформи на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), включително мерки за прекратяване на прекомерния улов и забрана за изхвърляне на риба в морето, беше одобрен с окончателно гласуване на пленарно заседание във вторник. Правилата за етикетиране…

Увеличават бюджета на процедурата за внедряване на иновации в предприятия

post

Бенефициентите ще се възползват от над 88 млн. лева в повече Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ взе решение общият бюджет на процедура „Внедряване на иновации в предприятията” да се увеличи с 88 232 409.65  лева. Така общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедуратаще стане 176 244 759.65  лева.  Допълнителните средства ще…

Получаваме над 85 млн. лева от фонд "Козлодуй"

post

Фондът отпуска финансова помощ в размер на близо 35 млн. евро за изпълнението на пет високоприоритетни енергийни проекти в рамките на “не-ядрения” прозорец Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и  донорите на Международния фонд “Козлодуй” (МФК) договориха общо пет нови споразумения за безвъзмездна помощ на стойност над 85 милиона евро. Това се случи в рамките…

Строителството в ЕС отбелязва лек спад

post

България и Франция регистрират най-голям растеж на месечна база Строителната продукция намалява с 0.8% в страните от еврозоната и с 0.4% в целия Европейски съюз през февруари спрямо предишния месец, сочат данните на Европейската статистическа служба “Евростат”. На годишна база спрямо февруари 2012 г. общата строителната продукция в еврозоната нараства с 0.8%, но средно за…

Проекти получават финансиране от над 1,73 по ОП „Рибарство”

post

Средствата са по дейности по мерки 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност”, 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” и 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” Осем проекта ще получат финансиране в размер на над 1,73 милиона лева по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР), съобщиха от Държавен фонд “Земеделие”….

Проекти по ОП "Рибарство" получиха над 730 000 лева

post

Средствата са по мерки 2.1, 1.1 и във връзка с изпълнение на стратегия за развитие на Местната инициативна рибарска група Държавен фонд “Земеделие” изплати 732 000 лева по проекти по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР), съобщиха от фонда. Единият проект е по Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”, другият – по Мярка 1.1 „Публична…

ОП "Рибарство" изплати 800 хил.лв за инвестиции в аквакултури

post

Общата стойност на спечеления проект в 1,59 млн.лева   Бенефициент получи авансово плащане от 800 000 лв. по мярка 2.1 „Инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Проектът ще бъде изпълнен на два етапа и предвижда изграждането на ферма за култивиране на черноморски миди в община Каварна. Финансовата помощ, която…

ЕК ще работи за разширение на индустриалния сектор

post

Според Брюксел нарастването й до 20% ще допринесе за възстановяване на иономиката и устойчив растеж Европейската комисия предлага редица приоритетни действия за стимулиране на инвестициите в нови технологии, подобряване на условията за бизнес, на достъпа до пазари и до финансиране, особено за МСП, и за гарантиране, че уменията на работната сила отговарят на нуждите на промишлеността….

Прекратява се приемът по "Производствени инвестиции в аквакултурата"

post

По мярката е достигнат 90% от бюджета Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) издаде заповед, според която временно прекратява приемът на Заявления за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата”. Причината е достигане на 90% от наличния бюджет по мярката. Целта на мярката е…

В Сандански отвори фабрика, финансирана по ОП "Конкурентоспособност"

post

В завода са инвестирани 2 млн.лв, половината са европейски Общо два милиона лева, половината от които са подсигурени от ОП „Конкурентоспособност”, са инвестирани в новата фабрика на „Салвамед” АД в град Сандански. Фирмата е специализирана в производството на превързочни материали и гипсови бинтове. Заводът беше открит от министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.  Полагаме усилия, за да…