Страната ни ще иска становище от ЕС за качеството на продуктите

post

Причината е анализ на Асоциацията на потребителите в Словакия Българският потребител трябва да бъде третиран като равноправен гражданин на Европейския съюз (ЕС) и затова за нас е от изключителна важност да получим официално становище от европейските институции, които отговарят за безопасността на храните, и в частност от еврокомисаря по здравеопазването, по въпроса дали продуктите на…

50 проекта по JASPERS през 2010 г

post

Най-много са проектите в сектор „Околна среда” През 2010 г. общо 50 проекта са били подготвени с подкрепата на инициативата JASPERS, стана ясно на правителственото заседание, на което беше представен отчет по инициативата, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Сред тях са интегрираните водни проекти на Перник, Кърджали, Банско, Пловдив, Добрич, Видин, Ямбол, Велико Търново,…

Уникална мидена ферма получава 1,5 млн. лв по ОП „Рибарство”

post

Планира се производство на 450 т черни миди годишно Компания „Емона сий фарм” от гр. Несебър ще изгради мидена ферма за култивиране на черна мида по нова и интелигентна система за отглеждане, която ще бъде внедрена за първи път в България. Договорът по проекта е на стойност 2 523 035 лв. и е по мярка …

Отпускат близо 5 млн. лв за проучване за изграждане на междугазова система със Сърбия

post

Средствата са по ОП „Регионално развитие“ Министерство на икономиката, енергетиката и туризма ще получи 4 953 190 лв безвъзмездна финансова помощ за „Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”. Проектът е одобрен за финансиране в рамките на Операция „Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси” по линия на Оперативна…

Отварят 10 схеми за 400 млн. евро по програмата за бизнеса

post

Приоритетни са иновациите, по-малко пари за другите сектори Икономическото министерство планира да предложи 10 нови схеми по оперативна програма Конкурентоспособност до края на 2011 г. Управляващият орган на програмата неофициално възнамерява сумата да достигне 500 млн. евро, така че целият бюджет на за програмния период да бъде отворен за кандидатстване. Така се цели до края…

Конференция за пасивните сгради у нас

post

На фокус е евродирективата за новите енергийни характеристики на сградите Втората национална конференция ще дискутира напредъка на страната ни в реализацията на стандарта и ще аргументира необходимостта от включването му в нормативната уредба за строителство и реновация Може ли една обитаема сграда да има почти нулева консумация на енергия, да предлага висок комфорт на обитаване,…

Две трансгранични програми са одобрени от Брюксел

post

Тече оценката на първите подадени проекти по тях Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония и Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция получиха положителна оценка на съответствие от Европейската комисия. Това е гаранция, че процедурите и правилата на програмите, са достатъчно надеждни и европейските средства могат да се усвояват ефективно. Така европарите ще достигнат…

Влагат се над 30 млн. лв. в реклама на родния туризъм

post

Около 70% от парите са по ОП Регионално развитие Предвидени са общо 34.26 млн. лв. за реклама на българския туризъм през 2011 г. От тях 8 млн. лв. са от националния бюджет, а  по линия на Оперативна програма Регионално развитие са заделени още 26.26 млн. лв. Това стана ясно по време на заседание на Националния…

БГ туризмът ще се сертифицира с европари

post

Проектът е на стойност от 494 хил. лв. Доброволни системи за сертифициране на качеството на туризма у нас ще бъдат въведени по проект финансиран от Оперативна програма регионално развитие. Това ще направи България туристическа дестинация от по-висок клас, заяви Христомир Христов, началник на отдел „Развитие на туристическия продукт” в икономическото ведомство. Инициатива „Стимулиране на качеството…

България става част от евроиницативата ЕВРИКА

post

Това ще улесни финансирането на родни изследователки проекти Министерският съвет даде зелена светлина на членството на България в европейската инициатива ЕВРИКА. Прие се решение за ратифициране на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата и проект на Закон за ратифициране на Меморандума. През май тази година правителството одобри проект на Декларация за…