ПУДООС одобри за финансиране 185 проекта в екокампания

post

Най-голям брой одобрени проекти са от общини и кметства Общо 185 проекта на стойност 1 250 000 лева ще бъдат финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” и конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам”. От тях най-много…

Удължават срока за кандидатстване по Приоритетна ос 2 на ОПАК

post

Общата стойност на процедурата е 5 млн. лв. До 27.05.2011 г. е удължен крайният срок за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество по подприоритет 2.4. “Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на Оперативна програма “Административен капацитет”, съобщават от Управляващия орган. Целта на процедурата е подобряване…

Нова система на ЕС ограничава незаконния риболов

post

Нарушителите ще бъдат санкционирани еднакво във всички страни на Стария континент Новата система на ЕС за контрол на риболовния сектор ще ограничи незаконния улов, съобщи Европейската комисия. Тя ще гарантира проследяването на улова от морето до трапезата на купувачите. Компетентните органи на държавите от ЕС ще могат да установяват нарушенията във всеки етап на пазарната…

Норвегия ни помага със 180 млн. евро

post

Конференция ще разглежда потенциала на Северозападните райони за планиране в България Норвегия планира да помогне на българската икономика със 180 млн. евро, съобщи пред журналисти председателят на Българския икономически форум Георги Табаков. Средствата са по програма за подпомагане на страната и ще се отпускат след 2014 година, но проекти ще се набират още от 2012…

Разходите за труд у нас сред най-ниските в ЕС

post

Работещите в частния сектор в Германия през 2010 година са получавали средно по 29,20 евро на час, у нас – 3,10 евро Разходите за труд на работодателите в България са 7 пъти по-ниски от средното в ЕС – показва ново европейско сравнение, обобщено от статистическата служба на Германия. Докато в България средният разход за час…

Бизнесът подаде 189 проектни предложения за технологична модернизация в МСП

post

Финансовите средства по процедурата са в размер на 97 791 500 лева Бизнесът подаде 189 проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” в рамките на крайния срок за подаване на проектнипредложения по процедурата на 1 април 2011 г, съобщават от Управляващия орган. Финансовите средства по…

В Ямбол ще обновяват градската среда по ОПРР

post

Проектът е на стойност 4,1 млн. лева Община Ямбол започва проект за обновяване на емблематичните зони за отдих в града – Градския парк и „Боровец” и за свързващите ги улици. Финансирането му е по оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”. Общата…

Бургас ще кандидатства по проект за изграждане на социални предприятия

post

Те са по ОП „Развитие на човешките ресурси“, националната кампания започва през май Община Бургас ще кандидатства по нов проект за изграждане на социални предприятия по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съобщи Мая Казанджиева, директор на дирекция “Социални дейности и трудова заетост”. Този тип предприятия осигуряват работни места на хора с трайни увреждания, бивши…

Бюрокрация и некомпетентност пречат при усвояване на еврофондовете

post

Според проучване трудностите отказват фирми да кандидатстват отново за евросубсидии Бюрокрация и липса на компетентност на администрацията са най-големите проблеми, с които се сблъсква бизнеса при усвояването на еврофондовете. Това става ясно от социологическо проучване по поръчка на ВМРО-НИЕ, съобщават от организацията. Сред основните изводи от проучването са необходимост от повече информация от страна на…

Над 20 проектни предложения са постъпили по три процедури по ОПАК

post

Те са на обща стойност 25 млн. лева Общо 24 са получените проектни предложения по три процедури по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), насочени към централните администрации и конкретни бенефициенти, съобщават от Управляващия орган на програмата. Те стартираха на 31.01.2011 г. и са на обща стойност 25 млн. лв., предоставени от Европейския социален фонд и…