Представиха цялостен наръчник по право в областта на дискриминацията

post

Целта е той да подобри достъпа до правосъдие за жертвите на дискриминация в Европа Европейският съд по правата на човека представи първия цялостен наръчник по европейско право в областта на дискриминацията (Handbook on European Non-Discrimination Law. Той е публикуван съвместно от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и Европейския съд по правата на…

Министерство на труда и социалната политика обяви две нови процедури за финансиране

post

Безвъзмездната финансова помощ е по 10 млн. евро за всяка от тях Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира две процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Те са „Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане…

Конкурс отличава снимки в подкрепа на дискриминацията

post

Дванадесетте спечелили произведения ще влязат в календар в подкрепа на инициативата До края на март продължава, организираният от “Амнести интернешънъл” конкурс за фотография на тема “Европа без дискриминация” (“Picture Europe Without Discrimination!”). Целта му е да покаже въздействащи снимки в подкрепа на едно общество без предразсъдъци. Творбите трябва да илюстрират значението на толерантността и разбирането…

Ремонтират старчески дом в Стара Загора по „Красива България”

post

Министър Младенов връчи споразумение за втората част от рехабилитацията Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов връчи на кмета на Стара Загора Светлин Танчев споразумението между общината и министерството за извършване на втората част на одобрения по проект „Красива България” ремонт на Дома за възрастни хора с физически увреждания, съобщават от общината. Проектът за…

В Добрич ще правят Общностен център за деца и семейства

post

Той е по програма „Социално подпомагане” на Министерство на труда и социалната политика Община Добрич ще кандидатства по Проект за превенция на социалното изключване и намаляване бедността сред децата. Той е на Министерство на труда и социалната политика, финансиран със заем от Световната банка. За целта ще бъде изграден Общностен център за деца и семейства,…

България получава швейцарска помощ от 76 млн. евро за подготовка на проекти

post

Целта на програмата е да стимулира социалното и икономическото развитие в страната Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и Беатрис Мазер Малор, посланик, ръководител на отдела за икономическо сътрудничество и развитие към Департамента на икономиката на Швейцария, подписаха договор за предоставяне на помощ за подготовка на проекти. Документът беше подписан в рамките…

Министерство на културата обяви конкурс за “Старши вътрешен одитор”

post

Кандидатите трябва да имат 3 годишен опит по специалността Министерство на културата обявява конкурс за длъжността “Старши вътрешен одитор” в Звено за вътрешен одит, съобщават от ведомството. Той ще осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на средства на Европейския съюз и Разпоредителите с бюджетни кредити към…

Създават спасителен фонд за общини

post

Той ще подпомага публичния сектор и ще помага за финансиране на одобрени европроекти Вицепремиерът Симеон Дянков и министърът по еврофондовете Томислав Дончев са договорили създаването на държавен фонд за частични доплащания и осигуряване на средства  по европроекти. Той ще се финансира с пари от бюджета и ще служи като буферно звено, поясниха експерти, подготвяли проекта,…

Близо 3000 посетители на Европейски ден на труда

post

Най-търсени са IT специалисти, машинни и строителни инженери, икономисти Близо 3000 души посетиха ежегодната информационно-трудова борса “Европейски ден на труда”. Тя се организира от Агенцията по заетостта, като член на мрежата „Европейски услуги за заетост” (EURES) и се провежда по инициатива на Европейската комисия. На най-голям интерес за търсещите работа бяха предложенията за IT специалисти,…

Над 30% от ОПАК са за е-управление

post

Намаляването на разходите на държавната администрация и повишаването на нейната ефективност са приоритетите в реформата на публичния сектор Над 30 на сто от всички средства по Оперативна програма „Административен капацитет” са предвидени по приоритетната ос за качествено административно обслужване и развитие на електронно управление. За 2011 г. са отворени всички четири процедури по тази ос…