Главна инспекция по труда е бенефициент на 6.5 млн. лв.

post

Агенцията трябва да изготви проект за внедряване на система за управление качеството Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда получи покана да кандидатства за 6.5 млн. лв. по схема на ОП Развитие на човешките ресурси. Институцията е конкретен бенефициент по процедурата, която трябва да повиши ефективността на контролната й дейност, съобщиха от договарящия орган на програмата…

Кандидатстването по 2 схеми на ОПАК се удължи с месец

post

Причината е в големия интерес към тези възможности за финансиране Удължен е крайният срок за кандидатстване по две от отворените схеми по ОП Административен капацитет (ОПАК), съобщиха от Управляващия орган на програмата. Това са процедурите „Транснационално и междурегионално сътрудничество” и „Транснационално и междурегионално сътрудничество”. Големият интерес към процедурите и множеството постъпили по време на информационните…

Премиера на системата за контрол на европарите

post

Ще бъдат съгласувани и графиците на оперативните програми за 2011 г. Официалното представяне на публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС (ИСУН) е обявено за 26 октомври. Това ще се случи по време на заседание на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, съобщиха от…

Инфо ден за ОП Административен капацитет в столицата

post

Отворени са процедури на обща стойност от 15 млн. лв. Заключителни семинари за отворените 4 процедури по Оперативна програма Административен капаците” (ОПАК)  се провежда днес в залата на Столичния общински съвет. Първият от тях е с начален час 10:00 и е насочен към централната администрация, а вторият ще започне от 14:00 часа и е за…

Първи стъпки в изпълнението на социален проект за 35 млн. лв.

post

Агенцията за социално подпомагане се срещне с общините партньори Поредица от работни срещи по проекта „Подкрепа за достоен живот” ще се проведе в цялата страна. Финансирането е в размер на 35 млн. лв. и е по линия на по ОП Развитие на човешките ресурси. Екип специалисти от дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” на Агенцията…

Агенция по заетостта увеличава евроекспертите на щат

post

Идеята е да се подобри усвояването на средствата от ЕС Още 10 служители ще бъдат назначени в Главна дирекция “Европейски фондове и международни проекти” (ГД „ЕФМП”) в Агенцията по заетостта. Това реши Министерският  съвет  като прие постановление за изменение на Устройствения правилник на агенцията. Новите кадри ще попълнят работните места чрез прехвърляне на 10 щатни бройки…

Туининг проект обучи социални работници

post

Нужни са инвестиции в системата за закрила на децата у нас Над 350 социални работници са обучени по туининг проект „Повишаване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане (АСП) чрез обучение на експерти, работещи в сферата на закрила на детето и експерти от инспектората на агенцията”, каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов…

Социален проект в Горна Оряховица отваря 28 работни места

post

Финансирането е по линия на ОП развитие на човешките ресурси Общо 65 възрастни хора с увреждания и такива, които живеят сами, ще получат помощ по проект „Подкрепа в семейна среда на хора в неравностойно положение” в Горна Оряховица. А 28 души ще започнат работа, съобщиха от местната администрация. От тях 18 ще работят като „социални…

МИЕТ търси изпълнител по схемата за туристически маркетинг

post

Прогнозната стойност на обществения търг е 750 хил. лв. Икономическото ведомство обяви малка обществена поръчка за консултант, който да изготви проектните фишове по схемата „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” на ОП Регионално развитие. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) е конкретен бенефициент по тази процедура.  За…

Избраха НПО да популяризира програма Младежта в действие

post

Получени са оферти от общо три сдружения с нестопанска цел Организацията „СИ ВИ ЕС” печели малката обществен поръчка за популяризиране на програма Младежта в действие. Тя е събрала най-много точки (89 т.) и е избрана от комисията, определена от възложителя Национален център Европейски младежки програми и инициативи (НЦЕМПИ). Общо три са били кандидатите за този…