Чепеларе ще строи депо за отпадъци

post

Отворен е търг за изпълнител, който да подготви проекта Община Чепеларе ще изгражда съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци. За тази цел е обявена обществена поръчка за консултант по проектирането и конструирането на строителните дейности. Прогнозната стойност на тази услуга е малко над 121 хил. лв. (без ДДС), съобщиха от Агенцията по обществени…

Отварят се 4 процедури по ОП Административен капацитет

post

Бенефициенти по тях са централната, областните и общинските администрации Отложените процедури по Оперативна програма Административен капацитет стартират утре. Това съобщиха от Управляващия орган на програмата. Тяхната обща стойност е 15 млн. лв. и са насочени към централната, областните и общинските администрации. Самите схеми са „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”,„Транснационално и…

България ще има стратегия за привличане на инвеститори

post

Над 400 хил. лв. е прогнозната стойност на обществената поръчка Подготвя се маркетингова стратегия, която ще промотира страната като инвестиционна дестинация. Това е предметът на обществената поръчка, която обяви Българска агенция за инвестиции (БАИ), с прогнозна стойност от 475 хил. лв. (без ДДС). Избраната фирма ще трябва да изработи емпирично изследване на познатостта, облика и…

Администрацията е отличник по усвояване на европари

post

Бенефициентите са получили плащания за 3 млн. лв. през август Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК) е на първо място по усвояване на своя бюджет за първите осем месеца на тази година. Общо 22.65% са реално изплатените средства по тази програма, което се равнява на малко над 622 млн. лв. За сравнение за същия период на…

Фондация пуска търг за социалния си проект в Пазарджик

post

Крайният срок за кандидатстване е 11 септември тази година Публикувана е обява за изпълнител, който да организира  конференции,семинари и обучения по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Това съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. Конкретната сехма,по която се осигурятват средатвата е ”Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза”, а одобреният…

Реформи в администрацията у нас се финансират от Швейцария

post

Програмата за сътрудничество между двете страни ще ускори приемането ни в Шенгенската зона Общо 76 млн. швейцарски франка (близо 105 млн. лв.) са предназначени за България по програмата за сътрудничество с Конфедерация Швейцария. Рамковите споразумения за отпускане на средствата ще се подпише на 7 септември тази година в Берн, съобщи министърът по управление на средствата…

Избраха изпълнител на ортофотокарта на България

post

Обществената поръчка е на стойност 8.95 млн. лв. без ДДС Консорциумът ГМК спечели търга за актуализацията на цветна цифрова ортофотокарта на страната в периода 2010-2011 г. Това съобщиха от министерството на земеделието и храните (МЗХ), възложител на обществена поръчка. Стойността на услугата е 8.95 млн. лв. без ДДС, а договорът между фирмата-изпълнител и земеделското ведомство…

Старт на инфо кампанията по Проекта за социално включване

post

Общо 109 общини ще вземат участие в семинарите 7 български града Започна серия от информационни дни по Проекта за социално включване, организирана от Министерството на труда и социалната политика. Инициативата се финансира със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) в размер на 40 млн. евро.Идеята е да се инвестира в ранното детско…

Избраха консултант за контрола на търговете по ОП Околна среда

post

Тече срокът, в който откритата процедура може да се обжалва Обединението “Техническа помощ предварителен контрол 2010 г. „ спечели търга за консултант по контрола на обществени поръчки на бенефициенти по Оперативна програма Околна среда. Държавната поръчка е на стойност 224 хил. лв. без ДДС и е възложена от Министерството на околната среда и водите (МОСВ),…

От 12 лв. до 360 лв. може да получи външен оценител на проекти

post

Обявиха тарифите за експертите, които ще помагат в разглеждането на предложения по ОП Конкурентоспособност Хонорар от 360 лв. ще взима всеки външен експерт, който участва в заседание на Оценителната комисия, разглеждаща проектните предложения по схемите на ОП Конкурентоспособност. Това обявиха от Управляващия орган на оперативната програма. Публикуваната тарифа за оценителите включва възнаграждението за всички дейности,…