Подготвя се нова туристическа мрежа у нас

post

Финансирането е по линия на ОП Регионално развитие Мрежа от туристически информационни центрове, която се основа на единни стандарти е поредният проект на икономическото ведомство, който се финансира по Оперативна програма Регионално развитие. Целта е да се повиши местната и регионална конкурентоспособност и да се създадат възможности за по-висока заетост в сектора, както и да…

Отпускат 400 хил. лв. на Агенцията за закрила на детето

post

Парите са по линия на ОП Развитие на човешките ресурси Държавната агенция за закрила на детето ще получи 400 хил. евро по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, за да направи оценка на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. Идеята е да се подобри цялостната политика за закрила на детето в страната, като се ревизира…

Чака се "масивна" помощ от чужди експерти за европроекти

post

Те ще се съсредоточат върху 3 сектора – води, пътна и ЖП инфраструктура Как ще се плаща на експерти от международни институции, за да помагат в управлението на проекти у нас, трябва да стане ясно до 2 месеца. Тогава се очаква Европейската комисия да даде становище по конкретните, финансови механизми за такава техническа помощ. Казусът…

Най-важната еврореформа засяга администрацията

post

Обсъжда се ново териториално деление на страната „Един от най-важните ефекти от усвояването на фондовете е реформирането на администрацията – научаването й да работи в режим на планиране, на прозрачност и отчетност.”, заяви министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на Петата годишна среща на бизнеса с правителството. „Подготвяме цялостна стратегия за…

Над 100 проекта се състезават за европари от ОПАК

post

До три месеца ще е ясно, които администрации ще получат финансиране Общо 116 са получените проектни предложения по две процедури по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК), насочени към централната, областните и общинските администрации. Те стартираха на 10 септември и са на обща стойност 5.5 млн. лв., предоставени от Европейския социален фонд и от националния бюджет….

Инфо ден за програма INTERREG IVC в Русе

post

Остават 2 седмици за регистрация До 26 ноември тази година могат да се регистрират участниците в предстоящия семинар „INTERREG IVC – насоки за участие”, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Форумът ще се проведе на 2 декември в Русе. Организира се от Информационно звено – Изток, Катовице на програмата за междурегионално сътрудничество…

Промениха изборът на подизпълнители на европроекти

post

Новото Постановление №55 трябва да улесни бенефициентите Министерският съвет прие проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и…

Гласуват програмата на ОПАК за 2011 г.

post

Ще бъде представен и доклад за напредъка на програмата Седмото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма  Административен капацитет , което ще се състои на 12 ноември 2010 г. , от 13:00 часа в зала „Роял 1” на „Шератон София хотел Балкан”. Акцент в програмата на форума ще бъде обсъждането на Индикативната…

7 консултанти се борят за оценката на ОП Регионално развитие

post

Процедурата по избор на изпълнител е в ход Отвориха оферти за одит на проектите от първи етап на Оперативна програма Регионално развитие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ). Общо седем са отворените ценови оферти за възлагане на обществена поръчка, а именно обединение „ВСИ-КО ОДИТ и ПАРТНЬОРИ” предлага цена от 488 900 лв., „Грант Торнтон” ООД…

Търсят се външни оценители на Европейския интеграционен фонд

post

Крайният срок за кандидатстване е 15 ноември Набират се предложения от консултанти, които могат да изготвят външната оценка на годишните програми за 2009 г. и 2010 г. на Европейския интеграционен фонд у нас. Това съобщиха от дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в социалното министерство, в качеството си на отговорен орган. Техническото задание…