България ще увеличи капитала си в Банката за развитие на Съвета на Европа

post

То ще бъде ефективно от 30 юни 2012 г Правителството одобри и предлага на Народното събрание да даде съгласие за увеличаване на капитала на България в Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ), стана ясно след вчерашното заседание на МС. България е член на най-старата международна финансова институция от 1994 г. Към 31.12.2010 г. записаният…

ЕКОП одобри проекти за над 15 млн. лв.

post

Те са по мерките 311 и 312 на Програмата за развитие на селските райони Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) одобри 46 проекта за над 15 млн. лв., съобщават от Държавен фонд Земеделие. Те са по две от мерките на Програмата за развитие на селските райони: 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа…

НГФ ще подпомага предприятия от сектор "Рибарство"

post

Няколко банки ще изпълняват гаранционни програми В рамките на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 (ОПРСР), „Национален гаранционен фонд” ЕАД (НГФ), разработи и предлага на предприятията от сектора подкрепа чрез гаранции за изпълнение на техни проекти, по които има сключени договори по Оперативната програма с Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури…

Смолян кандидатства за близо 3 млн. от фонд Флаг

post

С парите общината ще финансира проекти от Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. Община Смолян подаде три искания за кредит за изпълнение на проекти в общ размер на 2 911 744.70 лева от фонд ФЛАГ съобщиха от финансиращата институция. Предназначението на исканите кредити е подпомагане успешното изпълнение на проекти за популярзиране на…

Започва набиране на оферти за мениджъри на фонда за промотиране на предприемачеството

post

Оферти се приемат до 12 октомври Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейският инвестиционен фонд стартираха набирането на оферти за мениджър на фонда за промотиране на предприемачеството (seed fund).  Оферти от потенциалните мениджъри ще се приемат до 12 октомври, съобщиха от ведомството. Един или няколко фонда за промотиране на предприемачеството ще стартират с финансов…

ЕИФ публикува покана за заявяване на интерес за финансови посредници по JEREMIE

post

Крайният срок за подаване на Заявления за интерес е 12 октомври 2011 г . Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) публикува Покана за заявяване на интерес за избиране на финансови посредници, които да получат средства от Холдинговия фонд в рамките на Инициативата JEREMIE в България, за изпълнение на Инструмент за промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално…

Райфайзенбанк ще предоставя кредити по JEREMIE

post

Максималният размер на кредита е до 1.3 млн.евро Райфайзенбанк (България) ЕАД ще предоставя кредити на малки и средни фирми при изгодни условия и значително облекчени изисквания в рамките на инициативата JEREMIE, съобщиха от финансовата институция. Максималният размер на кредита, който ще се отпуска на бизнеса при по-ниски такси, лихви и изисквания за обезпечение, е до…

Увеличените трансфери от еврофондове повишават резервите на БНБ през юни

post

Преките чуждестранни инвестиции намаляват със 125 млн. лева на годишна база Резервните активи на БНБ (общият платежен баланс) се увеличават със 130,9 млн. евро през юни 2011 г. спрямо намаление със 140,3 млн. евро за съпоставимия месец на миналата година, показват данни на БНБ.Основната причина за подобрението е нетното увеличение на трансферите по еврофондовете от…

Европейски фирми искат 5% увеличение на инвестициите в научноизследователска дейност

post

От значение за нарастването е и сътрудничеството с други организации, например – висши учебни заведения Най-големите компании в ЕС, които инвестират в научноизследователска и развойна дейност (НИРД), очакват глобалните им инвестиции в тази област да нарастват с 5% годишно от 2011 до 2013 година. Това надвишава повече от два пъти миналогодишните предвиждания и представлява значителен…

233 млрд. евро кредити отпусна ЕЦБ на търговските банки

post

Тази седмица броят на финансовите институции потърсили кредитиране намалява Европейската централна банка обяви, че е отпуснала близо 223 млрд. евро краткосрочно финансиране на търговски банки от еврозоната, съобщава investor.bg цитирайки Dow Jones Newswires. Заемите са разделени на такива с матуритет 7 дни и на 35-дневни. Търсенето на неограничените като количество краткосрочни заеми е намаляло спрямо…